Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини12.01.2021
О Б Я В А ЗА ЗАЯВЕНИЯ БРОЙ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА КУРСАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.
О Б Я В А ЗА ЗАЯВЕНИЯ БРОЙ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА КУРСАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. ( МЗ ОХ-7/05.01.2021г. ) ПРИЕМ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА НА ГРАЖДАНСКИ ЛИЦА ЗА ОБУЧЕНИЕ КАТО КУРСАНТИ 1. Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, по специализации: 1.1. Мотопехотни и танкови войски – 34 места ; 1.2. Разузнаване – 17 места; 1.3. Електронно разузнаване и електронна война -5 места; 1.4. Полева...
виж още»
11.01.2021
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2021 г.
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Севлиево отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 г. Очакваме предложенията на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове...
виж още»
08.01.2021
Община Севлиево ще предлага услугата „Асистентска подкрепа“
Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане от 01.01.2021г. в община Севлиево е създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа“. Социалната услуга е с капацитет 146 потребители и ще се финансира от държавния бюджет. „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, определена в действащите от 2020 г. Закон за социалните услуги и Правилник за прилагането му. Услугата включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и...
виж още»

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево