Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ОУП - ИЗМЕНЕНИЯ

 План за изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 65927.72.93 и ПИ 65927.72.92 в землището на гр.Севлиево Дата на качване: 29.12.2020

 План за изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 65927.96.207 в землището на гр.Севлиево местност "Вран" Дата на качване: 29.12.2020

 План за изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 65927.59.149 в землището на гр. Севлиево Дата на качване: 29.12.2020

 План за изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 16376.113.19 в землището на с.Горна Росица Дата на качване: 29.12.2020

 План за изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 16376.113.19 в землището на с.Горна Росица Дата на качване: 29.12.2020

 План за изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 16376.113.19 в землището на с.Горна Росица Дата на качване: 29.12.2020

 План за изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 16376.113.19 в землището на с.Горна Росица Дата на качване: 29.12.2020

 Проект за изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 40275.107.12 в землището на с.Кръвеник Дата на качване: 29.12.2020

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево