Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ





 Регистър Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 и т.2 от Закон за противодейстие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество





« назад



Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево