Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ – Севлиево е избран за „Сприятеляване“ с посолството на Кралство Норвегия в България и Румъния 22.07.2021
„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ – Севлиево е избран за „Сприятеляване“ с посолството на Кралство Норвегия в България и Румъния
ЦНСТ за деца без увреждания в град Севлиево е избран за „Сприятеляване“ с посолството на Кралство Норвегия в България и Румъния, след предварително проучване на потребностите на центровете, проведено от Агенцията за социално подпомагане, както и на възможностите на посолствата. Съвместната инициатива...
виж още»
20.07.2021
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ГАБРОВО ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ В РЕДОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
  СЪС ЗАПОВЕД №  ОХ - 574/29.06.2021г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища за вакантни длъжности в СВ  –  155 места     За справка и допълнителна информация : Военно окръжие – Габрово , ул. „Софроний Врачански “ 1А ; тел. 066 / 805 531 ,          066 / 800 257...
виж още»
14.07.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ
Община Севлиево напомня на участвалите политически субекти в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., че съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в срок до 7 дни след изборния ден (18 юли 2021 г.) партиите, коалициите от партии и инициативни комитети премахват поставените от тях агитационни материали (предизборни плакати) по повод на вече приключилите избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.         При неизпълнение на задължението...
виж още»
13.07.2021
Община Севлиево набира допълнително персонал по проект - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с изпълнение на Административен договор №BG05M9OP001-6.002-158-C01 „Патронажна грижа + в община Севлиево” по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, Община Севлиево обявява допълнителен прием на документи за подбор на персонал както следва:    По направление 1: Предоставяне на услугата „Патронажна грижа“...
виж още»
13.07.2021
ЗАЯВКИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА КАРАНТИНА, ОТ ВЪЗРАСТНИ ХОРА, КОИТО СА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ПРИЕМАТ
  ЗАЯВКИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА КАРАНТИНА, ОТ ВЪЗРАСТНИ ХОРА, КОИТО СА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ПРИЕМАТ НА ТЕЛЕФОН 0879 258 424   Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите) до дома на потребителя, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите) може да заявите отново на телефон 0879...
виж още»

[1] 2 3 4 5 6 7 8Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево