Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини12.01.2021
О Б Я В А ЗА ЗАЯВЕНИЯ БРОЙ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА КУРСАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.
О Б Я В А ЗА ЗАЯВЕНИЯ БРОЙ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА КУРСАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. ( МЗ ОХ-7/05.01.2021г. ) ПРИЕМ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА НА ГРАЖДАНСКИ ЛИЦА ЗА ОБУЧЕНИЕ КАТО КУРСАНТИ 1. Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, по специализации: 1.1. Мотопехотни и танкови войски – 34 места ; 1.2. Разузнаване – 17 места; 1.3. Електронно разузнаване и електронна война -5 места; 1.4. Полева...
виж още»
11.01.2021
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2021 г.
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Севлиево отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 г. Очакваме предложенията на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове...
виж още»

[1] 2 3 4 5 6 7 8Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево