Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

НовиниОбщина Севлиево е домакин  на Десетото  юбилейно общо събрание на Сдружение  „Деветашко плато“ 19.04.2018
Община Севлиево е домакин на Десетото юбилейно общо събрание на Сдружение „Деветашко плато“
Кметът на Община Севлиево, д-р Иван Иванов откри десетото юбилейно Общо събрание на Сдружение „Деветашко плато“. Той приветства членовете на сдружението, управителния съвет и гостите на събитието.  Д-р Иванов поздрави всички за своята отдаденост и свършената до момента работа за развитието на Сдружението и популяризиране...
виж още»
18.04.2018
Одобрени са два проекта от община Севлиево по Национална кампания „За чиста околна среда 2018“ на тема „Обичам природата и аз участвам“, финансирани от ПУДООС и МОСВ
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) публикува протокол с одобрените за финансиране проекти в рамките на Националната  кампания „За чиста околна среда 2018 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“.   В конкурса участваха 9 проекта от общинска администрация, училища и детски градини  на територията на община Севлиево като 2 проекта са одобрени за финансиране. Първият проект е на Община Севлиево...
виж още»
12.04.2018
Общината търси изпълнител на ремонта на пътя Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски”
Община Севлиево обяви обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Александър Стамболийски”. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730”, информира в. „Росица”. Прогнозната стойност на ремонтните дейности е 5 681 011 лв. без ДДС. Средствата са осигурени чрез безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони...
виж още»

7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево