Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини25.09.2018
Начална пресконференция по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейността по ранна интервенция на уврежданията"
На 25 септември от 10:00 часа в зала 200 на Община Севлиево се проведе начална пресконференция по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на стойност 99 882.50 лв. Община Севлиево използва...
виж още»
19.09.2018
Организират екскурзия по проект „Детската градина – моето любимо място“
За трети път ще бъде организирана петдневна екскурзия за посещение на различни етнографски забележителности и музеи в България по проект „Детската градина – моето любимо място“, по договор за БФП № BG05M2OP001-3.001-0042, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това е поредната инициатива, с която се награждава  участието...
виж още»

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево