Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Болнична помощМногопрофилна болница за активно лечение „Д-р Стойчо Христов – Севлиево

Предоставя здравни услуги на територията на Община Севлиево, включваща 35 кметства и кметски наместничества и 46 населени места.
Болницата разполага с 10 сгради строени през 1946, 1977 и 1987 години. Функционират девет отделения: ОАИЛ, хирургично отделение, очно отделение, вътрешно отделение с интензивен сектор, ортопедично отделение, АГО, педиатрично отделение, неврологично отделение, отделение по физикална терапия и рехабилитация, инфекциозно отделение. Общата площ на болницата е 5 хил. кв.м .

Управител: Д-р Пламен Цеков

тел.: 0675/38 338
адрес: гр. Севлиево, ул. “Стефан Пешев” № 147
е-mail: mbal-sevlievo@mbox.digsys.bg

web:  http://mbal-sevlievo.com/

 

Държавна психиатрична болница

Държавната психиатрична болница е с регионални функции. Болницата разполага със следните структури: Консултативно-диагностичен блок (приемно-консултативен кабинет, клинична лаборатория, психологична лаборатория; физиотерапевтично звено); Стационарен блок (отделение за активно лечение на мъже с остри психози, отделение за активно лечение на жени с остри психози, отделение за долекуване и продължително лечение на мъже с хронични психози и геронтопсихиатрични случаи, отделение за психосоциална рехабилитация на пациенти с психиатрични състояния в стадии на отзвучаване за мъже и жени при свободен режим), Блок за дневни грижи, Център дневни грижи, Болнична аптека, Административно-стопански блок и Трудово-лечебна работилница.

Управител: Д-р Цанко Цанков
тел.: 0675/33797
адрес: гр. Севлиево, ул. „Видима“ № 33

е-mail: dpbsevlievo@abv.bg

web: http://dpbsevlievo.com/

Център за спешна медицинска помощ

В Община Севлиево спешната помощ се осъществява от филиал за Спешна медицинска помощ със седалище ЦСМП – гр.Габрово.
 

Ръководител: д-р Д. Денчева
адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 147
тел.: 0675/ 30110 или 0675/150

Ръководител: д-р Г. Шандурков
гр. Габрово
тел.: 066/80-21-50 или 066/80-22-50

 

АПТЕКИ

Аптека „Запад“
Адрес: гр. Севлиево 5400, ул. „Д-р Ат. Москов“ бл.29
тел.: 0675/34 004

 

Аптека „Ремедия“ 1
Адрес: гр. Севлиево 5400, ул. „Стефан Пешев“ №46
тел.: 0675/32 556

 

Аптека „Ремедия “ 2
Адрес: гр. Севлиево 5400, ул. „Никола Петков“ №60
тел.: 0675/35 340

 

Аптека „Ескулап“
Адрес: гр. Севлиево 5400, ул. „Стара планина“ №79
тел.: 0675/35 043

 

Аптека „Хипократ“
Адрес: гр.Севлиево 5400, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №2
тел.: 0675/34 371

 

Аптека „Д-р Лисичкова“ 
Адрес: гр.Севлиево 5400, ул. „Верещагин“ №6
тел.: 0675/30 828

 

Аптека „Авицена-Вилдан Алиева“ 
Адрес: гр.Севлиево 5400, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №39
тел.: 0675/34 353

 

Аптека „Сириус-Е“ 
Адрес: гр.Севлиево 5400, ул. „Устабашиев“ №28
тел.: 0675/35 440

 

Аптека „ТЕО“ 
Адрес: гр.Севлиево 5400, ул. „Росица“ №43
тел.: 0675/35 154

Аптека „Баев“ 
Адрес: гр.Севлиево 5400, ул. „Стара планина“ №19
тел.: 0675/34 521

Аптека „Марешки“ 
Адрес: гр.Севлиево 5400, ул. „Стара планина“ №34
тел.: 0675/32 516

Аптека „Сейба-Кауфланд“ 
Адрес: гр.Севлиево 5400, ул. „Стара планина“ №34
тел.: 0675/33 334

 

ДРОГЕРИИ

Дрогерия ЕТ „Давид-Давид Ладозов“
Адрес: гр. Севлиево 5400, ул. „Хаджи Стоян“ № 2
тел.: 0675/34 358

Дрогерия ЕТ „Надежда-Надежда Нановска“
Адрес: гр. Севлиево 5400, ул. „Росица“ № 14
тел.: 0675/33 005

 

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево