Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Детска млечна кухня 

Детска млечна кухня

На територията на Община Севлиево функционира Детска млечна кухня, която предлага храна за деца на възраст от 10 месеца до 3 години. Храната е съобразена по качествен състав и технологична обработка с възрастовите особености на детския организъм и се приготвя при спазване изискванията на всички нормативни документи. Приготвената храна е съобразена и с изискванията за здравословно хранене и добиване на полезни навици за рационално хранене в по-късна възраст като се предлага храна за деца до 1 година и деца навършили 1 година.

Записването се осъществява в Детска млечна кухня, която се намира на територията на ДГ „Щастливо детство“ - запад след представяне на необходимите документи (копие от акт за раждане и медицинска бележка от личния лекар с указания за хранителния режим на детето).

Пунктове за раздаване на храна:

1. Детска млечна кухня – ж.к. „Д-р Ат. Москов“ № 3 (ДГ „Щастливо детство“-запад);

2. ДГ „Пролет“ - сграда 1;

3. ДГ „Пролет“ – сграда 2;

4. Домашен социален патронаж.

За контакти:

ДГ „Щастливо детство”- запад

Директор - Татяна Дечева

ж.к. „Д-р Атанас Москов” №3

тел. 0889 101 890


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево