Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Извънболнична помощ 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

„Медицински център – 1- Севлиево“ ЕООД е създаден и регистриран в съответствие със Закона за лечебните заведения през 1999 год. 

Осъществява:

 - Специализирана медицинска помощ;

- Медико-диагностични изследвания:

- Клинична лаборатория;

- Рентгенова лаборатория, в т.ч. компютърна томография, мамография;

- Паразитология и вирусология;

 - Имунодиагностика;

- Специализиран медицинска транспорт;

  - Кабинет за неотложна медицинска помощ;

 

Управител: д-р Младен Пенчев

Адрес: гр.Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 147
Информация: централа: 0675/3-42-15

                       неотложен кабинет: 0889 822 444
                       счетоводство: 0675/3 36 00
е-mаil: mc.sevlievo@gmail.com


Медицински център „Хипокрена“ ЕООД

Медицински център „Хипокрена” – гр. Севлиево  разполага с 14 лекари – специалисти, сред които и консултанти от областни болници. Центърът има сключен договор с НЗОК, в него работи ЛКК и се издават документи за ТЕЛК.

Управител: Д-р Анна Якимова

Адрес: гр.Севлиево, ул. „Втори юли“ № 13, ет.2
тел 0675 84000; 0878 979798
web: http://hipokrena.com

Медицински център „Унимед“ ЕООД

Медицински център „Унимед” – гр. Севлиево стартира своята дейност през месец април 2015 г. година и обхваща дейности по профилактика, диагностика, консултации и лечение на лица, нуждаещи се от специализирана медицинска дейност. В Центъра работят 14 лекари от градовете Севлиево,София, В. Търновo и Габрово.

Управител: Д-р Тодор Хинов

Адрес: гр.Севлиево, ул. „Никола Петков“ № 30
тел : 0893 397 701

 

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ

ДКЦ „Здраве“ ЕООД

Медицинският център предлага денонощно обслужване и собствен санитарен транспорт. Освен лечебно-диагностична дейност извършва всички видове услуги, свързани с издаването на медицински документи. Центърът има сключени договори за обслужване на психиатрична болница гр.Севлиево, договор с РЗОК – гр.Габрово, както и договори за извършване на профилактични прегледи с различни фирми. Всички пациенти могат да бъдат прегледани и консултирани от специалистите срещу медицинско направление от личния лекар, а желаещите за свободен прием след предварително записване на регистратурата.

Управител: д-р Юсеин Юсеинов

Адрес: гр.Севлиево, ул. „Васил Левски“ № 28
тел.: 0675/30195
тел. факс: 0675/32195
е-mаil: mczdrave@abv.bg

ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД

Основан през 1999 година като структура за медицинско обслужване в доболничната помощ. ДКЦ-то е  многостепенна, многопрофилна структура, която постепенно се разраства като основната й цел е да обслужва максимално бързо и качествено пациенти обърнали се за помощ.

Към ДКЦ „Севлиево Медика" ООД фукционират:
 

1. Специалицирани кабинети по хирургия, ортопедия и травматология, урология, кардиология, гастроентерология, вътрешни болести, детски болести, УНГ, кожни болести, неврологичен, АГ, нефрологичен, ендоскопска и ехографска диагностика, ендрокринологичен и онкологичен кабинети.

2. Клинична лаборатория.
 

3. Образна диагностика.
 

Управител: Д-р Иван Ненков

Адрес: Севлиево, ул. „Никола Петков“ 60
тел.: 0675/3-45-02, 3-45-03
е-mаil: aktabg@yahoo.com
web: www.aktamedika.com

 

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

ЕТ „Д-р Матеева – Мирослава Генова – ИППМП“ – Севлиево
тел.: 0675/34 215

ЕТ „Д-р Йовка Савова – ИППМП“ – Севлиево
тел.: 0675/34 215

ЕТ „Марийка Германова – ИППМП“ – Севлиево
тел.: 0675/34 215

ЕТ „Д-р Спиридонова – Павлинка Спиридонова – ИППМП“ – Севлиево
тел.: 0675/32 073

EТ „Д-р Валентина Дочева – ИППМП“ – Севлиево
тел.: 0675/34 215

ЕТ „Д-р Цветанка Цолова – ИППМП“ – Севлиево
тел.: 0675/34 215

ЕТ „Д-р Томичка Александрова – ИППМП“ – Севлиево
тел.: 0675/34 520

ЕТ „Елена Апостолова-2012 – ИППМП“ – Севлиево
тел.: 0675/34 215

ЕТ “Д-р Наташа Денева – ИППМП” – Севлиево
Тел. 0675/34 215

ЕТ “Д-р Камбурова – Анелия Камбурова” – с.Душево, общ.Севлиево
тел.: 067393/321

„Здраве-Д-р Юсеин Юсеинов-ИППМП“ – Севлиево

тел.: 0675/30 195

„Здраве-АИППМП-д-р Нермин Юсеинова“ ЕООД – Севлиево
тел.: 0885152265

ГППМП „АКТАМЕД“ ООД – Севлиево
тел.: 0887388745

СТОМАТОЛОЗИ

 5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ №147, к-ти 1 и 7а
ГППДП „Атанасови и сие“

5400 Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров“ №7
ЕТ „Д-р Кольo Йовчев – ИППДП“

5400 Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров“ №7
ЕТ „Д-р Илиян Йовчев – ИППДП“

5400 Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров“ №7
ЕТ „Д-р Валери Йовчев – ИППДП“

5400 Севлиево, ул. „Стара планина“ №30
ЕТ „Д-р Донка Петкова – ИППДП“

5400 Севлиево, ул. „Денчо Деев“ №16
Д-р Диана Цанкова -лекар по дентална медицина

5400 Севлиево, ул. „П. Р. Славейков“ №37
Д-р Леда Новоселска - лекар по дентална медицина

5400 Севлиево, ул. „Стара планина“ №77
Д-р Бистра Косева - лекар по дентална медицина

5400 Севлиево, ул. „Aлександър Батенберг“ №8
ЕТ „Д-р Иван Стефанов – ИППДП“

5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ №147 к-т 4
ЕТ „Д-р Димитър Бъров – ИППДП“


5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ №147
ЕТ „Д-р Евелина Попова – ИППДП“

5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ №147 к-т 10
ЕТ „Д-р Нейчо Нейков – ИППДП“

5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ №147 к-т 8,
„ИППДП - д-р Росица Тревненска“ ЕООД

 5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ №147 к-т 6,

ЕТ „Д-р Емине Юсеинова – ИППДП“

5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ №147 к-т 13
ЕТ „Д-р Димитър Михов – ИППДП“

5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ №147 к-т 9,
ЕТ „Д-р Мария Митева – ИППДП“

5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ №147 к-т 12,

ЕТ „Д-р Правдомир Тотев – ИППДП“

5400 Севлиево, ул. „Бенковска“ №22
ЕТ „Д-р Цветомир Попов – ИППДП“

5400 Севлиево, с. Петко Славейково,с. Кормянско
ЕТ „Д-р Върбинка Нейкова –ИППДП“

5400 Севлиево, с. Стоките, с. Враниловци, с. Гъбене, с. Музга
ЕТ „Д-р Иван Николов – ИППДП“

5400 Севлиево, ул. „П.Р.Славейков“ №48
ЕТ „Д-р Юлиана Кривошиева – ИППДП“

5400 Севлиево, с. Крушево, с. Малък Вършец
EТ „Д-р Пенка Маринова – ИППДП“

5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ №101 А

Д-р Ценко Вичев - лекар по дентална медицина

5400 Севлиево, ул. „Ангел Кънчев“ №18
ЕТ „Д-р Диана Иванова – ИППДП“

5400 Севлиево, ул. „Славянска“ №32
Д-р Иван Хицков – лекар по дентална медицина

5400 Севлиево, ул. „Александър Батенберг“ №3
Д-р Дечо Димитров - лекар по дентална медицина

5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ №87
Д-р Радослав Радионов - лекар по дентална медицина

5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ №87
Д-р Йордан Радионов -лекар по дентална медицина"

5400 Севлиево, ул. „Раковска“ №2
ЕТ „АЛБА - д-р Диана Дряновска – ИППДП“

5400 Севлиево, ул. „Баучер“ №12
ЕТ „Д-р Ирена Иванова – ИППДП“

ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Във всички училища и детски заведения в град Севлиево са разкрити и оборудвани медицински кабинети. В тях работят квалифицирани специалисти, оказващи спешна долекарска помощ до пристигане на екип на Центъра за спешна медицинска помощ. Осъществяват се дейности по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево