Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

НовиниСЛУЖИТЕЛИТЕ В ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В СЕВЛИЕВО УШИХА И ДАРИХА НАД 200 ПРЕДПАЗНИ МАСКИ НА СВОИ СЪГРАЖДАНИ 27.04.2020
СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В СЕВЛИЕВО УШИХА И ДАРИХА НАД 200 ПРЕДПАЗНИ МАСКИ НА СВОИ СЪГРАЖДАНИ
В условията на криза, екипът на Дневния център за деца с увреждания – град Севлиево, управляван от външен доставчик на социални услуги - фондация „Международна социална служба – България“, прояви съпричастност към възрастните хора, ползващи услугите на Домашния социален патронаж на Община Севлиево, както...
виж още»
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОТВАРЯ ПАРК „КАЗАРМИТЕ“ И ПАРК „ЧЕРНИЧКИТЕ“ САМО ЗА РАЗХОДКА ПРИ ОПРЕДЕЛЕН МАРШРУТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ 27.04.2020
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОТВАРЯ ПАРК „КАЗАРМИТЕ“ И ПАРК „ЧЕРНИЧКИТЕ“ САМО ЗА РАЗХОДКА ПРИ ОПРЕДЕЛЕН МАРШРУТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ
  На заседание на Общинският кризисен щаб, проведено на 27.04.2020 г., бе разгледана заповед №РД-01-239 от 26.04.2020 г.  на министъра на здравеопазването, която допуска посещения на градски паркове и градини в определен часови диапазон на граждани при стриктно спазване на определените в заповедта противоепидемични...
виж още»
ДИРЕКТОРЪТ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РУМЯНА ПЕТКОВА ПРЕДАДЕ 14 ТАБЛЕТА ОТ ИМЕТО НА ДАРИТЕЛ 24.04.2020
ДИРЕКТОРЪТ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РУМЯНА ПЕТКОВА ПРЕДАДЕ 14 ТАБЛЕТА ОТ ИМЕТО НА ДАРИТЕЛ
Устройствата са за учениците от центровете за настаняване в Севлиево Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова предостави 14 таблета на децата, настанени в двете социални услуги за деца в Севлиево - Център за настаняване от семеен тип за деца и Център за настаняване от семеен тип за деца и...
виж още»
23.04.2020
Община Севлиево обявява прием на документи за подбор на персонал за справяне с последиците от коронавируса
  ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с изпълнение на Допълнително споразумение към Административен договор BG05M9OP001-2.040-0114-C01 от 26.07.2019 г. (проект BG05M9OP001-2.040-0114-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево“ по процедура ВС05М9ОР001 -2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2“), сключено на 22.04.2020 г. за дейности по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни...
виж още»

10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево