Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини по проект "Ефективна общинска администрация"Успешно приключиха дейностите по проект „Ефективна общинска администрация“
Успешно приключиха предвидените за 2013 г. дейности по проект „Ефективна общинска администрация“, финансиран от ОП “Административен капацитет“. Бяха проведени обучения на тема: 1. „Организационни и комуникативни умения“ (модул 1) за 15 служителя с ръководни функции. 2. „Екипна и лична ефективност“ за 80 човека ръководен състав и служители с аналитични и технически функции. 3. „Организиране и провеждане на компютърни обучения“ Модул...
виж още»
Кметът на Общината подписа договор за провеждане на обучения по проект „Ефективна общинска администрация“
След проведена  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите от общинска администрация, във връзка с изпълнение на сключен Договор № А12-22-38/21.05.2013 г. по ОП „Административен капацитет” на 09.08.2013 г. д-р Иван Иванов, в качеството си на Кмет на Община Севлиево и Кирил Недков, в качеството си на Управител на  „Стик” ЕООД -  гр. Варна, сключиха Договор за провеждане на обученията...
виж още»
Новини по проект "Ефективна общинска администрация"
На 05.07.2013 г. Община Севлиево публикува публична покана в АОП за избор на изпълнител за провеждане на обучения по проект „Ефективна общинска администрация“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ А12-22-38/21.05.2013 г. Обществената поръчка  е с прогнозна стойност 46 260,83 лв. и включва обучения  по следните ...
виж още»

Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi