Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Болнична помощМногопрофилна болница за активно лечение „Д-р Стойчо Христов – Севлиево

Предоставя здравни услуги на територията на Община Севлиево, включваща 35 кметства и кметски наместничества и 46 населени места.
Болницата разполага с 10 сгради строени през 1946, 1977 и 1987 години. Функционират девет отделения: ОАИЛ, хирургично отделение, очно отделение, вътрешно отделение с интензивен сектор, ортопедично отделение, АГО, педиатрично отделение, неврологично отделение, отделение по физикална терапия и рехабилитация, инфекциозно отделение. Общата площ на болницата е 5 хил. кв.м .

Управител: Д-р Пламен Цеков

тел.: 0675/38 338
адрес: гр. Севлиево, ул. “Стефан Пешев” № 147
е-mail: mbal-sevlievo@mbox.digsys.bg

web:  http://mbal-sevlievo.com/

 

Държавна психиатрична болница

Държавната психиатрична болница е с регионални функции. Болницата разполага със следните структури: Консултативно-диагностичен блок (приемно-консултативен кабинет, клинична лаборатория, психологична лаборатория; физиотерапевтично звено); Стационарен блок (отделение за активно лечение на мъже с остри психози, отделение за активно лечение на жени с остри психози, отделение за долекуване и продължително лечение на мъже с хронични психози и геронтопсихиатрични случаи, отделение за психосоциална рехабилитация на пациенти с психиатрични състояния в стадии на отзвучаване за мъже и жени при свободен режим), Блок за дневни грижи, Център дневни грижи, Болнична аптека, Административно-стопански блок и Трудово-лечебна работилница.

Управител: Д-р Донка Господинова
тел.: 0675/33797
адрес: гр. Севлиево, ул. „Видима“ № 33

е-mail: dpbsevlievo@abv.bg

web: http://dpbsevlievo.com/

Център за спешна медицинска помощ

В Община Севлиево спешната помощ се осъществява от филиал за Спешна медицинска помощ със седалище ЦСМП – гр.Габрово.
 


адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 147
тел.: 0675/ 30110 или 112
Ръководител: д-р Г. Шандурков
гр. Габрово
тел.: 066/80-21-50 или 066/80-22-50

 

АПТЕКИ     

Аптека при МБАЛ Севлиево     

ул. „Стефан Пешев” № 147

тел: 0675/ 3 83 66

 

Аптека при ДПБ Севлиево         

ул. „Видима” № 33  

тел: 0675/ 3 34 18

 

Аптека „Запад”      

ул. „Атанас Москов” № 29

тел: 0675/ 3 40 04

 

Аптека „Ремедия” 1          

ул. „Стефан Пешев” № 46  

тел: 0675/ 3 25 56

 

Аптека „Ремедия” 2          

ул. „Никола Петков” № 60

тел: 0675/ 3 53 40

 

Аптека „Ескулап” 

ул. „Стара планина” № 79 

тел: 0675/ 3 50 43

 

Аптека  „Хипократ”         

ул. „Св. К. и Методий” № 2          

тел: 0675/ 3 43 71

 

Аптека „Д-р Лисичкова“ 

ул. "Верещагин" № 6          

тел: 0878 792 878

 

Аптека ЕТ „Авицена- Вилдан Алиева”           

ул. „Св. К. и Методий” № 39        

тел: 0675/ 3 43 53

 

Аптека „Сириус-Е“          

ул. „Устабашиев” № 28      

тел: 0675/ 3 54 40

 

Аптека „ТЕО"       

ул. „Росица” № 43   

тел: 0675/ 3 51 54

 

Аптека „Марешки”          

ул. „Стара планина” № 34 

тел: 0878 791 878

 

Аптека „Сейба - Кауфланд”       

ул. „Стара планина” № 78, Хипермаркет „Кауфланд”  

тел: 0675/ 3 33 34

 

Дрогерии                 

Дрогерия ЕТ „Давид – Давид Ладозов”          

ул. „Хаджи Стоян” № 2      

тел: 0675/ 3 43 58

 

Дрогерия ЕТ „Надежда – Надежда Нановска”          

ул. „Росица” № 14   

тел: 0675/ 3 30 05

 

Дрогерия „Унимед”          

ул. „Никола Петков” № 30

тел: 0893 393 334

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi