Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Секретар на Община Севлиево Румяна Дъчева

 Стая: 220

 Телефон: (0675) 3 00 54; (0675) 369 144

 Факс: (0675) 3 27 73

 Електронна поща:  dacheva@sevlievo.bg

 

 

Дата на раждане: 05.10.1963 г.

Място на раждане: гр. Дряново                             

Семейно положение: Омъжена, с един син

Образование:
•2008 - 2013 г. - Великотърновски университет ”Св.Св.Кирил и Методий”
специалност Право
•2000 - 2003 г. - Великотърновски университет ”Св.Св.Кирил и Методий”
специалност Публична администрация
•1981 - 1985 г. - Великотърновски университет ”Св.Св.Кирил и Методий”
специалност Българска филология, II специалност Руска филология
•1978 - 1981 г. - Езикова гимназия „Асен Златаров“, гр. Велико Търново

Професионален опит:
•2008 - 24.11.2015 г. - Секретар на община Дряново
•2004 - 2008 г. - Началник отдел „Административно и информационно обслужване” в ОбА - Дряново
•2000 - 2004 г. - Директор на дирекция „Административно, правно, информационно обслужване” в  ОбА - Дряново
•1999 - 2000 г. - Главен специалист „Образование, култура, младежки дейности“ в ОбА - Дряново
•1985 - 1999 г. - Учител по български език и литература

Професионални и обществени  дейности:
Член на  Управителния съвет на Националната асоциация на секретарите на общини в РБ; Член на Съвета за административна реформа като представител на НАСОРБ.; Експерт по Програма „Добри практики за ефективно местно самоуправление” на НСОРБ и Съвета на Европа; Ръководител на екип за управление на проекти по ОП „Административен капацитет“; Обучител в различни проекти.

 

Езикова подготовка:
Руски и английски език.


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi