Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Проби за нивото на замърсеност на въздуха в град Севлиево

 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - 01.04-30.04.2016 г. Дата на качване: 20.01.2017

 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - 01.03-31.03.2016 г. Дата на качване: 20.01.2017

 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - 01.02-29.02.2016 г. Дата на качване: 20.01.2017

 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - 01.01-31.01.2016 г. Дата на качване: 20.01.2017

 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - 01.12-31.12.2015 г. Дата на качване: 20.01.2017

 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - 01.11-30.11.2015 г. Дата на качване: 20.01.2017

 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - 01.10-31.10.2015 г. Дата на качване: 20.01.2017

 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - 01.08-31.08.2015 г. Дата на качване: 20.01.2017

 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - 01.07-30.07.2015 г. Дата на качване: 20.01.2017

 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - 01.05-31.05.2015 г. Дата на качване: 20.01.2017

 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - 01.04-30.04.2015 г. Дата на качване: 20.01.2017

 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - 01.03-31.03.2015 г. Дата на качване: 03.04.2015

 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - 01.02-28.02.2015 г. Дата на качване: 03.04.2015

 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - 01.01-31.01.2015 г. Дата на качване: 03.04.2015

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.12 - 31.12.2014 г. Дата на качване: 12.01.2015

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.11 - 30.11.2014 г. Дата на качване: 11.12.2014

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.09 - 31.10.2014 г. Дата на качване: 11.12.2014

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.09 - 30.09.2014 г Дата на качване: 02.10.2014

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.08 - 31.08.2014 г Дата на качване: 02.10.2014

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.07 - 31.07.2014 г

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.06 - 30.06.2014 г

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.05 - 31.05.2014 г

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.04 - 30.04.2014 г.

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.03 - 31.03.2014 г.

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.02 - 28.02.2014 г.

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.01 - 23.01.2014 г.

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.12 - 31.12.2013 г.

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.11 - 30.11.2013 г.

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.10 - 31.10.2013 г.

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.09 - 30.09.2013 г.

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.08 - 31.08.2013 г.

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.07 - 31.07.2013 г.

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.06 - 30.06.2013 г.

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.05 - 31.05.2013 г.

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.04 - 30.04.2013 г.

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.03 - 31.03.2013 г.

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.02 - 28.02.2013 г.

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.01 - 31.01.2013 г.

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.12 - 31.12.2012 г.

 Отчет за извършени проби за замърсеност на атмосферния въздух за периода 01.01 - 30.11.2012 г.

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi