Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ОУП - ИЗМЕНЕНИЯ

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО за ПИ 73763.2.50, с. Търхово Дата на качване: 08.05.2024

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО за ПИ 40275.246.20, с. Кръвеник Дата на качване: 08.05.2024

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО - ПИ идентификатор 16376.125.14, по КККР с. Горна Росица, м. Фериза. Дата на качване: 25.04.2024

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО - ПИ 21628.154.120 Дата на качване: 17.04.2024

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО СЕВЛИЕВО - ПИ 17587.244.154 И ПИ 17587.244.156 Дата на качване: 15.12.2023

 Обявление обществено обсъждане за изменение на ОУПО за ПИ 21628.153.140 и ПИ21628.153.142 Дата на качване: 01.12.2023

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕИЕ НА ОУПО - ПИ 65927.78.12, Севлиево Дата на качване: 23.11.2023

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕИЕ НА ОУПО - ПИ 65927.84.9 Дата на качване: 23.11.2023

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕИЕ НА ОУПО - ПИ17587.244.154 И ПИ 17587.244.156, Градница Дата на качване: 23.11.2023

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕИЕ НА ОУПО - ПИ40275.237.16, Кръвеник Дата на качване: 23.11.2023

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО СЕВЛИЕВО - ПИ 38652.1.960 КККР с. Кормянско Дата на качване: 17.11.2023

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО СЕВЛИЕВО - ПИ 65927.63.1 Дата на качване: 03.11.2023

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО СЕВЛИЕВО - ПИ 65927.130.292 Дата на качване: 03.11.2023

 Обявление общ.обсъждане за ЧИ на ОУПО за ПИ 16376.137.54 Г.Росица Дата на качване: 27.10.2023

 Обявление обществено обсъждане за изменение на ОУПО за ПИ 38652.18.67 и ПИ38652.18.160 Дата на качване: 11.10.2023

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 21.09.2023

 Обявление обществено обсъждане ПИ 65927.72.26 и 65927.72.77 Дата на качване: 11.08.2023

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 28.07.2023

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО за ПИ 38652.18.482, с. Кормянско Дата на качване: 20.06.2023

 Обявление за обществено обсъждане на изменение на ОУПО за имот № 65927,119,81 Дата на качване: 13.06.2023

 Обявление за обществено обсъждане на проект за изменение на ОУПО - ПИ 65927.86.7 Дата на качване: 09.06.2023

 Обявление обществено обсъждане ОУПО ЕЛЕГАНТ ГРУП ООД Дата на качване: 11.05.2023

 Съобщение за обществено обсъждане изменение ОУПО, ПИ65927.59.118, гр. Севлиево Дата на качване: 26.04.2023

 Обявление за изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за кв. 11, част от кв. 3 и част от кв. 9 по плана на гр. Севлиево Дата на качване: 03.04.2023

 Обявление за обществено обсъждане на изменение на ОУПО за ПИ 69417.68.17, с. Стоките Дата на качване: 17.03.2023

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО за ПИ 77253.72.2 по КККР с.Хирево, общ.Севлиево Дата на качване: 27.02.2023

  Обявление за обществено обсъждане за изменение на ОУПО за ПИ 65927.501.1726 по КККР на гр. Севлиево Дата на качване: 16.01.2023

 Обявление за обществено обсъждане за изменение на ОУПО за ПИ 65927.524.237 по КК и КР на гр. Севлиево Дата на качване: 16.01.2023

 Обявление за обществено обсъждане за изменение на ОУПО за ПИ 40275.298.11, с. Кръвеник Дата на качване: 01.12.2022

 Обявление за обществено обсъждане на изменение на ОУПО за ПИ 65927.58.99 и 65927.501.3703 Дата на качване: 28.09.2022

 Обявление за обществено обсъждане за проект за изменение на ОУПО, с. Буря Дата на качване: 14.09.2022

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО ЗА ПИ 16376.16.2, с. Горна Росица Дата на качване: 26.05.2022

 Съобщение за Заповед №460 от 19.05.2022г. за допускане изменение на ОУПО, ПИ 65927.58.94 Дата на качване: 26.05.2022

 обявление изменение ОУП Млечево Дата на качване: 13.01.2022

 Обявление за обществено обсъждане за изменение на ОУПО за имот 63673.33.30 от КККР на с. Ряховците Дата на качване: 20.09.2021

 Обявление за обществено обсъждане за изменение на ОУПО за имотите 65927.124.1, 65927.124.4, 65927.124.5, 65927.124.6, 65927.124.10, 65927.124.3, 65927.124.9, 65927.124.15 Дата на качване: 20.09.2021

 Съобщение за ОО от ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД Дата на качване: 31.08.2021

 Обявление за обществено обсъждане за изменение на ОУПО имоти: 65927.23.42, 65927.23.43... Дата на качване: 25.08.2021

 Обявление за обществено обсъждане за изменение на ОУПО 65927.72.91 Дата на качване: 13.08.2021

 Обявление за обществено обсъждане на ЧИ на ОУПО за ПИ 02885.23.06,02885.23.07,02885.23.8, 02885.23.9 и 02885.23.10, с.Батошево Дата на качване: 16.06.2021

 Съобщение за обществено обсъждане на изменение на ОУПО от СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД Дата на качване: 09.06.2021

 План за изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 65927.72.93 и ПИ 65927.72.92 в землището на гр.Севлиево Дата на качване: 29.12.2020

 План за изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 65927.96.207 в землището на гр.Севлиево местност "Вран" Дата на качване: 29.12.2020

 План за изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 65927.59.149 в землището на гр. Севлиево Дата на качване: 29.12.2020

 План за изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 16376.113.19 в землището на с.Горна Росица Дата на качване: 29.12.2020

 План за изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 16376.113.19 в землището на с.Горна Росица Дата на качване: 29.12.2020

 План за изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 16376.113.19 в землището на с.Горна Росица Дата на качване: 29.12.2020

 План за изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 16376.113.19 в землището на с.Горна Росица Дата на качване: 29.12.2020

 Проект за изменение на ОУПО Севлиево за ПИ 40275.107.12 в землището на с.Кръвеник Дата на качване: 29.12.2020

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi