Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Административното обслужване в Община Севлиево се осъществява чрез:

1. Център за административно обслужване (ЦАО) на адрес: гр. Севлиево, пл. “Свобода“ № 1, ст.110.
Работно време: от 8,30 ч. до 17,00 ч. без прекъсване.
Ел. адрес: delovodstvo@sevlievo.bg
Телефони за връзка:
  - стационарни, на цената на един градски разговор: 0675/396 122; 0675/396 132;
  - мобилен, цена според тарифата на съответния оператор: 0878621312.

2. Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ на адрес: гр. Севлиево, пл. “Свобода“ № 1, ст.114.
Работно време: от 8,30 ч. до 17,00 ч. без прекъсване.
Ел. адреси:
  - данъчни декларации / Удостоверения по ЗМДТ - m_radeva@sevlievo.bg, m_rusanova@sevlievo.bg, n.ivanova@sevlievo.bg, d.boteva@sevlievo.bg
  - КАСА данъци и ТБО за недвижими имоти и автомобили - t_dimitrova@sevlievo.bg, g_dancheva@sevlievo.bg
  - просрочени задължения - d_gancheva@sevlievo.bg, a_kostadinova@sevlievo.bg
Телефони за връзка:
Стационарни, на цената на един градски разговор:
  - данъчни декларации / Удостоверения по ЗМДТ - 0675/396 133
  - КАСА данъци и ТБО за недвижими имоти и автомобили - 0675/396 126
  - просрочени задължения - 0675/396 151

3. Кметства и населени места с административно обслужване от кметски наместник.
Работно време: от 8,30 ч. до 12,30 ч. и от 13,00 ч. до 17.00 ч.
Информация за ел. адреси, стационарни и мобилни телефони се намира в Указател на община Севлиево, подсекция „Кметове и кметски наместници“

4. Електронно (изисква се електронна идентификация):
  - чрез Портала за електронни административни услуги на сайта  на Общината на адрес https://auslugi.com/public/home/sevlievo/index;
  - чрез Единния портал за електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses.

Начини за получаване на резултати от административни услуги:
  - на място;
  - по електронен път (когато заявлението е  подадено чрез Портала за електронни административни услуги на Община Севлиево или чрез Единния портал за електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“);
  - чрез лицензиран пощенски оператор („Български пощи“ ЕАД) за сметка на заявителя. Цена на пратка с тегло до 50 г: препоръчана 1,55 лв.; с обратна разписка – 2,10 лв.

Начини за заплащане на административните услуги:
  - на гише в брой;
  - на гише чрез банкова карта;
  - по банков път (информация за банковата сметка и за кода на съответната услуга има в описанието на услугата);
  - чрез Модул за електронно плащане, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“.

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 от Наредбата за административно обслужване


 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi