Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Заместник-кметове на Община Севлиево 

 

КАЛИНА ГЕОРГИЕВА

Заместник-кмет

"Финансови дейности"

 

Контакти:
Кабинет: 301
Телефон: 0675 / 396 174
Факс: 0675 / 3 27 73
Електронна поща: k.georgieva@sevlievo.bg

Лични данни:
Родена на 18 април 1966 г. в гр. Габрово
Омъжена, с един син

 

Образование:
През 2000 г. придобива ОКС Магистър в СА "Димитър Ценов" гр. Свищов, по специалност "Счетоводство и контрол", с професионална квалификация "Икономист-счетоводител"

През 1989 г. придобива ОКС Магистър в Технически университет – Габрово, по специалност "Електротехника и микропроцесорна електроника", с професионална квалификация "Електроинженер"

През 1988 г. придобива професионална квалификация "Педагогика" във Факултета по обществени професии при Технически университет – Габрово, със специалност "Преподавател - специалист в средните учебни заведения"

Средното си образование е завършила в Математическа гимназия "Академик Иван Гюзелев" в гр. Габрово

 

Професионален опит:
от м. 11.2011 г.   Заместник – кмет на Община Севлиево
2000 г. - 2011 г.   Финансов мениджър на "Тегет" ООД и "Билбест" АД
1995 г. - 2000 г.   Инспектор в ТД НАП - Габрово, сектор ДДС
1991 г. - 1993 г.   Конструктор в "ИМПУЛС" АД - Габрово

 

 

 

Невена Тодорова, Заместник-кмет "Териториално и селищно устройство"

НЕВЕНА ТОДОРОВА

Заместник-кмет

"Териториално и селищно устройство"

 

Контакти:
Кабинет: 218
Телефон: 0675 / 396 154
Факс: 0675 / 3 27 73
Електронна поща: n.todorova@sevlievo.bg

Лични данни:
Родена на 19 декември 1980 г. в гр. Севлиево
Омъжена, с един син

 

Образование:
През 2003 г. придобива ОКС Магистър в СА "Димитър Ценов" в гр. Свищов, по специалност "Мениджмънт на търговската дейност"

През 2002 г. придобива ОКС Бакалавър в СА "Димитър Ценов" в гр. Свищов, по специалност "Икономика на кооперациите", с професионална квалификация "Икономист" и втора специалност "Финанси", със специализация "Финансово дело"

Средното си образование завършва в СОУ "Васил Левски", гр. Севлиево.

 

Професионален опит:
от м. 03.2013 г.   Заместник – кмет на Община Севлиево
2011 г. - 2013 г.   Началник ОСЗ гр. Севлиево към ОД "Земеделие" гр. Габрово
2011 г. - 2013 г.   Общински съветник
2003 г. - 2011 г.   Офис служител във фирма "Деа" ООД

 
 

 

 

КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА

Заместник-кмет 

"Хуманитарни и социални дейности"

 

Контакти:
Кабинет: 316
Телефон: 0675 / 396 171
Факс: 0675 / 3 27 73
Електронна поща: jordanova@sevlievo.bg

Лични данни:
Родена на 8 май 1964 г. в гр. Севлиево
Омъжена, с един син


Образование: 
През 2002 г. придобива ОКС Магистър в Технически университет – Габрово, по специалност "Компютърна техника и технологии", с професионална квалификация "Магистър-инженер"

През 1997 г. придобива II ПКС в Централен институт за усъвършенстване на учители при СУ "Св. Климент Охридски" гр. София, с квалификационно равнище "Учител-инженер"

През 1987 г. придобива професионална квалификация "Педагогика" във Факултета по обществени професии при Технически университет – Габрово, със специалност "Преподавател - специалист в средните учебни заведения"

През 1987 г. придобива ОКС Магистър в Технически университет – Габрово, по специалност "Електронна техника и микроелектроника", с професионална квалификация "Електроинженер"

Средното си образование е завършила в СОУ "Васил Левски" гр. Севлиево

 

Професионален опит:

от м. 11.2015 г.   Заместник – кмет на Община Севлиево
2008 г. - 2015 г.   Директор на дирекция "Хуманитарни и социални дейности" в Община Севлиево
2006 г. - 2008 г.   Главен експерт "Образование" в Община Севлиево
1992 г. - 2006 г.   Преподавател в ПГМЕТ "Генерал Иван Бъчваров" гр. Севлиево

 

 

ЕРДОАН УЗУНОВ

Заместник-кмет

"Сигурност и обществен ред"

 

Контакти:
Кабинет: 322
Телефон: 0675 / 396 182
Факс: 0675 / 3 27 73
Електронна поща: e.uzunov@sevlievo.bg

Лични данни:
Роден на 20 септември 1965 г. в гр. Троян
Женен, с две дъщери и един син

 

Образование: 
През 2007 г. придобива ОКС Магистър в Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново, по специалност "Стопанска логистика", с професионална квалификация "Мениджър"

През 2005 г. придобива ОКС Специалист в Земеделски колеж – Пловдив, по специалност "Стопанско управление", с професионална квалификация "Специалист-мениджър"

През 2005 г. придобива ОКС Специалист в Земеделски колеж – Пловдив, по специалност "Аграрна икономика", с професионална квалификация "Специалист-икономист"

Средното си образование е завършил в ССТ "Марин Попов" гр. Севлиево

 

Професионален опит:

от м. 01.2024 г.   Заместник – кмет на Община Севлиево
2011 г. - 2023 г.   Общински съветник
1991 г. - 2023 г.   Управител на фирма

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi