Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Заместник-кметове на Община Севлиево 

Заместник-кмет "Финансови дейности"

Калина Георгиева, Заместник-кмет "Финансови дейности" Калина Георгиева

Кабинет: 301

Телефон: 0675 / 396 174
Факс: 0675 / 3 27 73

Електронна поща:   k.georgieva@sevlievo.bg

 

Дата на раждане:  18.04.1966г.
Място на раждане:  гр. Габрово
Семейно положение:  Омъжена, с един син

Образование:
През 2000 г. завършва СА "Димитър Ценов" в гр.Свищов със специалност "Счетоводство и контрол".
През 1989 г. завършва Технически университет – Габрово със специалност "Електротехника и микропроцесорна електроника".

Средното си образование е завършила в Математическа гимназия "Академик Иван Гюзелев" в гр.Габрово


Професионален опит:
От ноември 2011 г. заместник – кмет на Община Севлиево

От 2000 г. до 2011 г. е финансов мениджър на "Тегет" ООД и "Билбест" АД

От 1995 г. до 2000 г. е инспектор в ТД НАП - Габрово, сектор ДДС

От 1991 г. до 1993 г. работи като конструктор в "ИМПУЛС" АД - Габрово
 

 

Заместник-кмет "Териториално и селищно устройство"

Невена Тодорова, Заместник-кмет "Териториално и селищно устройство" Невена Тодорова

Кабинет: 218

Телефон: 0675 / 396 154
Факс: 0675 / 3 27 73

Електронна поща:  n.todorova@sevlievo.bg

Дата на раждане:  19.12.1980  г.
Място на раждане:  гр. Севлиево
Семейно положение:  Омъжена, с един син

Образование:
През 2003 г. завършва магистратура Мениджмънт на търговската дейност в СА „Д.А. Ценов” гр. Свищов. През 2002 г. завършва бакалавърска степен по специалностите Икономика на търговията и Финанси.
Средното си образование завършва в СОУ „Васил Левски”, гр.Севлиево.

Професионален опит:
01 март 2013 г. Заместник – кмет на Община Севлиево.

2011 г. - Началник ОСЗ гр. Севлиево към ОД “Земеделие” гр. Габрово.

2011 - 2013 г. Избрана за общински съветник.

2003 - 2011 г. Офис служител във фирма "Деа" ООД.
 

 

Заместник-кмет „Хуманитарни и социални дейности”

Красимира Йорданова, Заместник-кмет „Хуманитарни и социални дейности”

Красимира Йорданова

Кабинет: 316

Телефон: 0675 / 396 171
 

Факс: 0675 / 3 27 73

Електронна поща:  jordanova@sevlievo.bg

Дата на раждане:  08.05.1964  г.
Място на раждане:  гр. Севлиево
Семейно положение:  Омъжена, с един син


Образование: 

През 1987 г. завършва магистратура в Технически университет – Габрово със специалност „Електронна техника и микроелектроника";

През 1995 година завършва Център институт за усъвършенстване на учители и ръководни кадри при СУ “Св. Климент Охридски” град София със специалност Педагогика ІІ –ри клас квалификация;

През 2002 година завършва магистратура в Технически университет – Габрово със специалност Компютърна техника и технологии

Средното си образование е завършила в СОУ “Васил Левски” гр.Севлиево

Професионален опит:

От ноември 2015 г. заместник – кмет на Община Севлиево

От 2008 г. до 2015 г. е Директор на дирекция „Хуманитарни и социални дейности” в Община Севлиево

От 2006 г. до 2008 г. е Главен експерт “Образование” в Община Севлиево

От 1992 до 2006 г. работи като преподавател в ПГМЕТ „Генерал Иван Бъчваров” гр. Севлиево

 

Заместник-кмет "Сигурност и обществен ред"

Ахмед Мехмедов, Заместник-кмет "Сигурност и обществен ред"

Ахмед Мехмедов

Кабинет: 220

Телефон: 0675 / 396 182

Факс: 0675 / 3 27 73

Електронна поща: mehmedov@sevlievo.bg

 

Дата на раждане: 04.05.1991 г.

Място на раждане: гр. Севлиево

Семейно положение: Неженен

 

Образование:

През 2016 г. завършва бакалавърска степен в Технически университет – Габрово със специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника”.

В момента се обучава в магистърска програма  по специалността „Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията”  при Технически университет – Габрово.

Средното си образование е завършил в Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров”.

Професионален опит:

От август 2014 г. до февруари 2017 г. е Акаунт мениджър  в Гоу Лайв БГ ЕООД

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi