Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Извънболнична помощМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

"ДКЦ-1-Севлиево" ЕООД е създаден и регистриран в съответствие със Закона за лечебните заведения през 1999 год.

 

Осъществява:

 - Специализирана медицинска помощ;

- Медико-диагностични изследвания:

- Клинична лаборатория;

- Рентгенова лаборатория и мамография;

- Паразитология и вирусология;

 - Имунодиагностика;

- Специализиран медицинска транспорт;

- Кабинет за неотложна медицинска помощ;

 

Управител: д-р Младен Пенчев

 

Адрес: гр.Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 147

Информация: централа: 0675/3-42-15

неотложен кабинет: 0889 822 444

счетоводство: 0675/3 36 00

е-mаil: mc.sevlievo@gmail.com

 

Медицински център „Хипокрена“ ЕООД

Медицински център „Хипокрена” – гр. Севлиево  разполага с 14 лекари – специалисти, сред които и консултанти от областни болници. Центърът има сключен договор с НЗОК, в него работи ЛКК и се издават документи за ТЕЛК.

Управител: д-р Анна Якимова

Адрес: гр.Севлиево, ул. „Втори юли“ № 13, ет.2

тел: 0675 84000; 0878 979798

web: http://hipokrena.com

 

Медицински център „Унимед“ ЕООД

Медицински център „Унимед” – гр. Севлиево стартира своята дейност през месец април 2015 г. година и обхваща дейности по профилактика, диагностика, консултации и лечение на лица, нуждаещи се от специализирана медицинска дейност. В Центъра работят 14 лекари от градовете Севлиево, София, В. Търновo и Габрово.

Управител: д-р Тодор Хинов

Адрес: гр.Севлиево, ул. „Никола Петков“ № 30

тел: 0893 397 701

 

Медицински център „Свети Иван Рилски - Севлиево" ЕООД      

Управител: д-р Иван Узунов

Адрес: гр.Севлиево, ул. „Никола Петков" № 60

 

 

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ

 

ДКЦ „Здраве“ ЕООД

Медицинският център предлага денонощно обслужване и собствен санитарен транспорт. Освен лечебно-диагностична дейност извършва всички видове услуги, свързани с издаването на медицински документи. Центърът има сключени договори за обслужване на психиатрична болница гр. Севлиево, договор с РЗОК – гр. Габрово, както и договори за извършване на профилактични прегледи с различни фирми. Всички пациенти могат да бъдат прегледани и консултирани от специалистите срещу медицинско направление от личния лекар, а желаещите за свободен прием след предварително записване на регистратурата.

Управител: д-р Юсеин Юсеинов

Адрес: гр.Севлиево, ул. „Васил Левски“ № 28

тел.: 0675/30195

тел. факс: 0675/32195

е-mаil: mczdrave@abv.bg

 

ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД

Основан през 1999 година като структура за медицинско обслужване в доболничната помощ. ДКЦ-то е  многостепенна, многопрофилна структура, която постепенно се разраства като основната й цел е да обслужва максимално бързо и качествено пациенти обърнали се за помощ.

Към ДКЦ „Севлиево Медика" ООД фукционират:

1. Специалицирани кабинети по хирургия, ортопедия и травматология, урология, кардиология, гастроентерология, вътрешни болести, детски болести, УНГ, кожни болести, неврологичен, АГ, нефрологичен, ендоскопска и ехографска диагностика, ендрокринологичен и онкологичен кабинети.

2. Клинична лаборатория.

3. Образна диагностика.

 

Управител: Д-р Иван Ненков

Адрес: гр.Севлиево, ул. „Н. Петков" № 60         

тел.: 0675/3-45-02, 3-45-03

е-mаil: aktabg@yahoo.com

web: www.aktamedika.com

 

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ГППМП „АКТАМЕД" ООД   

Управител: Д-р Огнян Пешков     

ул. „Стефан Пешев“ № 147

тел: 0893 028 500

 

 

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

„ИППМП - д-р Йовка Савова" ЕООД                                     

ул. „Стефан Пешев" № 147 к-т 244                                  

тел: 0675 3-42-15/244 0899 925 101           

 

„Д-р Марийка Германова - ИППМП" ЕООД                                    

ул. „Стефан Пешев" № 147 к-т 242                                  

тел: 0675 3-42-15, 0895 415 758     

 

ЕТ „Д-р Спиридонова - Павлинка Спиридонова - ИППМП"        

ул. „Стефан Пешев" № 147 к-т 241                                  

тел: 0675 3-20-73     

 

ЕТ „Д-р Цветанка Цолова - ИППМП"                                    

ул. „Стефан Пешев" № 147 к-т 212                                  

тел: 3-42-15, 0888 003 757

           

 „ИППМП - Д-р Томичка Александрова"  ЕООД                             

ул. „Стефан Пешев" № 147 к-т 202                                  

тел: 0675 3-45-20     

 

„Д-р Елена Апостолова -2012 -  ИППМП" ЕООД                             

ул. „Стефан Пешев" № 147,к-т 207                                  

тел: 0675/34215        

 

ЕТ „Д-р Наташа Денева - ИППМП"                           

ул. „Стефан Пешев" № 147 к-т 210          

ул. „Г. Коев" 6         

тел: 3-42-15/210, 0886 060 835       

 

ЕТ „Камбурова - Д-р Анелия Камбурова - ИППМП"            

с. Душево     

ул. „Стефан Пешев" № 147, к-т 3  

тел: 067393/321, 0888 961 493       

 

„Здраве - Д-р Юсеин Юсеинов - ИППМП"                             

ул. „Васил Левски"  № 28  

тел: 0675/30195        

е-mаil: mczdrave@abv.bg

 

„Здраве - АИППМП - д-р Нермин Юсеинова" ЕООД          

ул. „Васил Левски"  № 28              

тел: 0885152265       

е-mаil: neri_@abv.bg

 

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ                                      

„Д-р Николай Вичев - акушер гинеколог"                             

ул. „Стефан Пешев" № 42, ет.1   

                                  

КАРДИОЛОГИЯ                                      

„ИПСМП - д-р Невена Карчева" ЕООД          

ул. „Втори Юли" № 13                   

тел: 0889 342763

           

„ИПСМП - д-р Марияна Тодорова" ЕООД    

ул. „Никола Петков" № 41 А                    

тел: 0887 254186      

 

ОЧНИ БОЛЕСТИ                                    

        

ЕТ „Д-р Веселина Вичева - ИПСМП"                         

ул. „Александър Стамболийски" № 3                                         

е-mаil: wesi_dim@abv.bg

 

„ИПСМП - д-р Олга Радионова" ЕООД          

ул. „Никола Генев" № 15

                                  

„Д-р Анелия Хаджицонева - АИПСМПОБ" ЕООД  

ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 13                  

тел: 0884 456 263     

е-mаil: hadgizoneva@abv.bg

 

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА       

ЕТ „Медика - д-р Лальо Лалев"                                   

ул. „Втори юли" № 11 А                                       

тел: 0888 443 996, 0675/ 3 12 13    

 

ЕТ „Д-р Нели Ашкова - ендокринолог"                                 

ул. „Стефан Пешев" № 147, к-т 201                                 

тел: 0897 059 474; 0896 889 750; 0675/ 3 12 02       

е-mаil: n_ashkova@abv.bg

 

„Д-р Снежина Ковачева - ИПСМП"   ЕООД            

ул. „Дунав" № 5                                          

тел: 0675/ 3 41 51     

 

НЕФРОЛОГИЯ     

„Д-р Иван Иванов - терапевт нефролог"                   

ул. „Никола Генев" № 23 

                                              

ХИРУРГИЯ            

„Д-р Мирослав Иванов - хирург"                                 

ул. „Ген. Столетов" № 15               

                                  

„Д-р Пламен Данаилов - хирург"                                 

ул. „Христо Спиридонов" № 7   

                                  

ПСИХИАТРИЯ                                        

„Д-р Сюзан Садъкова - психиатър"                             

ул. „Канлъ дере" № 29     

                                              

 

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ                               

 

„ИПСМП - д-р Станка Калчева"ЕООД          

ул. „Втори юли" № 13                    

тел: 0887 508 878     

е-mаil: st_kalcheva@yahoo.com

 

 

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

ГППДП „Атанасови и сие“

5400 Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ №147, к-ти 1 и 7а

 

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

„Д-р Диана Цанкова -лекар по дентална медицина"           

ул. „Д. Деев" № 16                                      

тел: 0675/81715        

 

                       

ЕТ „Д-р Донка Петкова - ИППДП"                              

ул. "Стара планина" № 30                         

тел: 0675/32530,35497         

е-mаil: dona.petkova@email.bg

 

„Д-р Леда Новоселска - лекар по дентална медицина"        

ул. „П. Р. Славейков" № 37                                   

тел: 0675/32503; 82913        

е-mаil: leda.gn@abv.bg

 

„Д-р Бистра Косева - лекар по дентална медицина"            

ул. „Стара планина" № 77                                     

тел: 0888219100       

 

ЕТ „Д-р Иван Стефанов - ИППДП"                           

ул. „Aлександър Батенберг" № 8              

тел: 0888005404       

 

ЕТ „Д-р Димитър Бъров - ИППДП"                            

ул. „Стефан Пешев" № 147, к-т 4                                     

тел: 0888251259       

 

ЕТ Д-р Евелина Попова - ИППДП"                             

ул. „Стефан Пешев" № 147 и СУ „В. Левски”    

тел: 0675/5092          

 

ЕТ „Д-р Нейчо Нейков - ИППДП"                          

 ул. „Стефан Пешев" № 147, к-т 10                      

тел: 06755331; 0886575876 

 

„ИППДП - д-р Росица Тревненска" ЕООД               

ул. „Стефан Пешев" № 147, к-т 8                         

тел: 0675/33565        

 

ЕТ „Д-р Емине Юсеинова - ИППДП"                         

ул. „Стефан Пешев" № 147, к-т 6                                     

тел: 0675/30619; 0887817037         

 

ЕТ „Д-р Димитър Михов - ИППДП"                          

ул. „Стефан Пешев" № 147, к-т 13   

 

ЕТ „Д-р Мария Митева - ИППДП"                              

ул. „Стефан Пешев" № 147, к-т 9                                     

тел: 0675/7430; 0897670578

 

ЕТ „Д-р Цветомир Попов - ИППДП"                         

ул. „Бенковска" № 22 и ул. „Стефан Пешев" № 147, к-т 5        

тел: 0888638009       

 

ЕТ „Д-р Върбинка Нейкова -ИППДП"                     

с. Петко Славейково и с. Кормянско       

тел: 0887341359       

 

ЕТ „Д-р Иван Николов - ИППДП"              

с. Стоките, с. Враниловци, с.  Гъбене и с. Музга           

тел: 0889687345; 08997118 

 

ЕТ „Д-р Юлиана Кривошиева - ИППДП"                      

ул. „П. Р. Славейков" № 48                                   

тел: 0675/32426        

е-mаil: juli_dent@abv.bg

 

EТ „Д-р Пенка Маринова - ИППДП"                         

с. Крушево и с. Малък Вършец     

тел: 048773134; 0897442501          

е-mаil: dr.pmarinova@abv.bg

 

„Д-р Ценко Вичев - лекар по дентална медицина"               

ул. „Стефан Пешев" № 101 А                   

           

ЕТ „Д-р Диана Иванова - ИППДП"                          

ул. „Ангел Кънчев" № 18                                      

тел: 067533822         

 

„Д-р Иван Хицков – лекар по дентална медицина"                                     

ул. „Славянска" № 32                    

                     

                     

„Д-р Радослав Радионов - лекар по дентална медицина"   

ул. „Стефан Пешев" № 87                         

                       

„Д-р Илиян Йовчев - ИППДП" ЕООД                         

ул. „Стоян Бъчваров" № 7          

                                  

„Д-р Йордан Радионов -лекар по дентална медицина"        

ул. „Стефан Пешев" № 87 и ул. „Н. Генев" № 15

                       

ЕТ „АЛБА - д-р Диана Дряновска - ИППДП"                       

ул. „Раковска" № 2                                     

тел: 0887398751       

 

„Д-р Валери Йовчев - ИППДП" ЕООД                      

ул. „Стоян Бъчваров" № 7               

                                  

ЕТ „Д-р Ирена Иванова - ИППДП"                             

ул. „Баучер" № 12                                       

тел: 0889321385       

 

МЕДИКО – ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ

МТЛ „С - ДЕНТ"  

Севлиево, ул. „Росица" № 39                    

тел: 0675/5314          

Стоян Стоянов - зъботехнически услуги

 

Кооперация - МТЛ „Зъботехника"        Севлиево

ул. „Стефан Пешев" № 147            

тел: 0675/5314          

Николай Шайков - зъботехнически услуги

 

МТЛ „Шишков и Лингоров" СД         

ул. „Славянска" № 12                                 

Владимир Шишков и А. Лингоров - зъботехнически услуги

 

„Петко Петков - медико-техническа лаборатория" ЕООД 

ул. „Росица" № 39 и ул. „Митко Палаузов" № 40                      

тел: 066/ 850 265; 0899 169 985     

Петко Петков - зъботехнически услуги

 

„СМТЛ МОЯТА УСМИВКА - зъботехническа лаборатория" ЕООД     

Севлиево, ул. „Ангел Кънчев" № 18                   

тел: 0888 133 757     

Айджан Кеязимова Мехмедова - зъботехнически услуги

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi