Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ

 Протокол от проведено заседание на ПК „Сигурност, обществен ред и организация на движението“ Дата на качване: 20.06.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Общинска собственост и териториално и селищно устройство" Дата на качване: 20.06.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК “Образование, култура и вероизповедания" Дата на качване: 20.06.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ Дата на качване: 20.06.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Земеделие и гори“ Дата на качване: 20.06.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Екология и рационално използване на природните ресурси“ Дата на качване: 20.06.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Бюджет, финанси и стопански дейности“ Дата на качване: 20.06.2024

  Протокол от проведено заседание на ПК „Сигурност, обществен ред и организация на движението“ Дата на качване: 29.05.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК “Приватизация и следприватизационен контрол” Дата на качване: 29.05.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Общинска собственост и териториално и селищно устройство" Дата на качване: 29.05.2024

  Протокол от проведено заседание на ПК “Образование, култура и вероизповедания " Дата на качване: 29.05.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ Дата на качване: 29.05.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК “Здравеопазване и социални дейности” Дата на качване: 29.05.2024

  Протокол от проведено заседание на ПК „Земеделие и гори“ Дата на качване: 29.05.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Екология и рационално използване на природните ресурси“ Дата на качване: 29.05.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Бюджет, финанси и стопански дейности“ Дата на качване: 29.05.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК “Здравеопазване и социални дейности” Дата на качване: 23.04.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК “Приватизация и следприватизационен контрол” Дата на качване: 23.04.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК “Образование, култура и вероизповедания Дата на качване: 23.04.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Сигурност, обществен ред и организация на движението“ Дата на качване: 23.04.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Общинска собственост и териториално и селищно устройство" Дата на качване: 23.04.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Земеделие и гори“ Дата на качване: 23.04.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Екология и рационално използване на природните ресурси“ Дата на качване: 23.04.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Бюджет, финанси и стопански дейности“ Дата на качване: 23.04.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК “Здравеопазване и социални дейности” Дата на качване: 27.03.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК “Приватизация и следприватизационен контрол”. Дата на качване: 27.03.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК “Образование, култура и вероизповедания Дата на качване: 27.03.2024

  Протокол от проведено заседание на ПК „Сигурност, обществен ред и организация на движението“ Дата на качване: 27.03.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Общинска собственост и териториално и селищно устройство" Дата на качване: 27.03.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ Дата на качване: 27.03.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Земеделие и гори“ Дата на качване: 27.03.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Екология и рационално използване на природните ресурси“ Дата на качване: 27.03.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Бюджет, финанси и стопански дейности“ Дата на качване: 27.03.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Сигурност, обществен ред и организация на движението“ Дата на качване: 06.03.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Общинска собственост и териториално и селищно устройство" Дата на качване: 06.03.2024

  Протокол от проведено заседание на ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ Дата на качване: 06.03.2024

  Протокол от проведено заседание на ПК „Земеделие и гори“ Дата на качване: 06.03.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Екология и рационално използване на природните ресурси“ Дата на качване: 06.03.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК „Бюджет, финанси и стопански дейности“ Дата на качване: 06.03.2024

 Протокол от проведено заседание на ПК ''Здравеопазване и социални дейности'' Дата на качване: 23.02.2024

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi