Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини по проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево“Решение за определяне и избор на изпълнител за осъществяване на техническа помощ
На 28.06.2013 г., след проведена открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Севлиево при управлението на проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа в гр. Севлиево”, Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов излезе с Решение № 0760/28.06.13 г. за класиране на участниците в процедурата. Съгласно получената комплексна оценка от Комисията на първо...
виж още»
Кметът на Община Севлиево излезе с решение за определяне и избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор
На 19.06.2013 г., след проведена открита процедура с предмет „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при реализация на проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и  канализационна мрежа на гр. Севлиево”, Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов излезе с Решение №0717 за класиране на участниците в процедурата. Същата бе обявена на 15.03.2013 г. с прогнозна стойност 423 000 лв. без ДДС. До изтичане на крайния срок...
виж още»
Решение за определяне на изпълнител за осъществяване на авторски надзор
След проведено  договаряне с представител на „ДОМИ 97” ООД, гр. Добрич, поканен да участва в обявената от Общината обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията по проект: „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево”, на 19.06.2013 г. с Решение №0712 на Кмета на Община Севлиево за класиране на участниците и определяне на изпълнител,...
виж още»
Кметът на Община Севлиево подписа договор за осъществяване на мерките за информация и публичност по проекта
Приключи работата по обявената на 18.04.2013 г. обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево“. В процедурата имаше един участник-фирма „Елмазови” ООД, която с Решение № 0657/05.06.2013г. на Кмета на Община Севлиево бе определена за изпълнител. След изтичане на законоустановеният срок за обжалване...
виж още»
Община Севлиево подписа договор за извършване на одит по проекта
След проведена обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит на „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево”, с Решение № 0499 от 29.04.2013 г. на Кмета на Община Севлиево, за изпълнител е определена фирма “Семпер Фортис” ООД. Договорът за изпълнение бе сключен на 30.05.2013г. на стойност 66 000 лв. без ДДС, с краен срок за изпълнение до 14.12.2014 г., когато приключват...
виж още»
Кметът на Община Севлиево излезе с решение за определяне и избор на изпълнител за строителство на проекта
На 20.05.2013 г., след проведена открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за извършване на СМР по “Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево”, Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов излезе с Решение № 0583/20.05.13 за класиране на участниците в процедурата. Съгласно получената комплексна оценка от Комисията на първо място е класиран участник ДЗЗД “Воден Цикъл Севлиево 2013”, с участници:...
виж още»
Избраха „Книжарница М - ПРЕС” ООД за доставка на канцеларски материали за нуждите на проекта
На 08.01.2013 г. Община Севлиево, представлявана от д-р Иван Иванов, в качеството на Кмет, сключи договор с „Книжарница М - ПРЕС” ООД, представлявано от Боряна Николова, за доставка на канцеларски материали за нуждите на проект: „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево”. Периодът за изпълнение на договора започва от 08.01.2013 г. – датата на подписване на договора и завършва на 14.12.2014 г. или до...
виж още»

Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi