Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

НовиниПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2023 г. СЕ ПРОВЕДЕ ДНЕС 17.06.2024
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2023 г. СЕ ПРОВЕДЕ ДНЕС
Общата бюджетната рамка​ през 2023 г. ​е в обем от 61 209 068 лв. Отчетът доказва финансовата стабилност на Община Севлиево през изминалата година​, съгласно предварителния одитен доклад на Сметната палата, който дава вярна и честна представа. ​Ритмично са изплащани субсидии в пълен размер, покриващ реалните потребности...
виж още»
12.06.2024
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал: „Идеал Стандарт - Видима“ АД, „Завод за производство на санитарна арматура“, работна площадка Севлиево с оператор: „Идеал Стандарт - Видима“ АД, гр. Севлиево с...
виж още»

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi