Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

НовиниОбщинският съвет гласува разчета по приходите и разходите на община Севлиево до приемането на Държавен бюджет 2023г. 28.03.2023
Общинският съвет гласува разчета по приходите и разходите на община Севлиево до приемането на Държавен бюджет 2023г.
Във връзка с липсата на Държавен бюджет за 2023 г., а респективно и на общински, съставянето на разчетите на община Севлиево за 2023 г. е съобразено с касовото изпълнение на бюджета за 2022 г. и с анализ на отчетни данни за минали периоди; реализирани преходни остатъци по съответните бюджетни дейности и неусвоените към 31.12.2022...
виж още»
Общинският съвет одобри проектите по оперативните програми да бъдат обезпечени с овърдрафт 28.03.2023
Общинският съвет одобри проектите по оперативните програми да бъдат обезпечени с овърдрафт
Във връзка с реализацията и изпълнението на проекти по оперативните програми, Община Севлиево извършва мостови финансирания, като превежда средства под формата на вътрешни заеми. Те се възстановяват в бюджета след представяне на искане за плащане за съответния проект и след като разходите бъдат действително извършени и доказани...
виж още»

15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi