Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Делегирани бюджети

 Заповед за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС във функция Образование за 2024 г. Дата на качване: 21.02.2024

 Заповед за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС във функция Образование за 2023 г Дата на качване: 11.04.2023

 Формули за разпределение на средствата по ЕРС за 2022 г. Дата на качване: 04.04.2022

 Заповед за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС във функция Образование за 2022 г Дата на качване: 04.04.2022

 Делегирани бюджети - Образование 31.12.2021 г. Дата на качване: 04.04.2022

 Формули за разпределение на средствата през 2021 г. Дата на качване: 04.04.2022

 Заповед за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС във функция Образование за 2021 г. Дата на качване: 04.04.2022

  Отчет за изпълнение на делегирани бюджети във функция "Образование" за 2020 г. Дата на качване: 18.02.2021

  Отчет за изпълнение на делегирани бюджети във функция "Образование" за 2019 г. Дата на качване: 27.02.2020

 Формули за разпределение на средствата по ЕРС за 2020 г. Дата на качване: 27.02.2020

 Заповед за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС във функция "Образование" за 2020 г. Дата на качване: 27.02.2020

 Формули за разпределение на средствата по ЕРС за 2019 г. Дата на качване: 27.02.2019

 Заповед за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС във функция "Образование" за 2019 г. Дата на качване: 27.02.2019

 Отчет за изпълнение на делегирани бюджети във функция "Образование" за 2018 г. Дата на качване: 27.02.2019

 Отчет за изпълнение на делегирани бюджети във функция "Образование" за 2017 г. Дата на качване: 28.02.2018

 Формули за разпределение на средствата по ЕРС за 2018 г. Дата на качване: 28.02.2018

 Заповед за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата по ЕРС във функция "Образование" за 2018 г. Дата на качване: 28.02.2018

 Формули за разпределение на средства по ЕРС за 2017 г. Дата на качване: 21.02.2017

 Отчет за изпълнението на делегираните бюджети на училища, детски градини и център за личностно развитие в Община Севлиево към 31.12.2016 г. и на средствата по Оперативни програми на Европейския съюз Дата на качване: 21.02.2017

 Формули за разпределение на средства по ЕРС за 2016 г. Дата на качване: 15.02.2016

 Отчет на звената прилагащи системата на делегиран бюджет в община Севлиево към 31.12.2015 г. и на средствата по Оперативни програми на Европейския съюз Дата на качване: 01.02.2016

 Разпределение на средства по формули функция "Образование" за 2015 г. Дата на качване: 27.02.2015

 Отчет за изпълнението на делегирани бюджети функция "Образование" за 2014 г.

 Разпределение бюджетни средства по формула общински ЦДГ и ОДЗ за 2014г.

 Разпределение бюджетни средства по формула общински училища за 2014г.

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi