Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

17.12.2013

До всички участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за предоставяне на консултации във връзка с управлението и мониторинг на проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на селаУважаеми Участници,

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомявам, че на 19.12.2013 г. от 10:30 ч. в зала № 202 в административната сграда на Община Севлиево ще се проведе открито заседание на комисията за отваряне, разглеждане и класиране на подадените оферти за обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за предоставяне на консултации във връзка с управлението и мониторинг на проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община Севлиево“, на което ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата.

 

С уважение,

Невена Тодорова

Председател на комисия

 


« назад


Достъп за глухи лица
Заседание на Общински съвет
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi