Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ №9 от 28.09.2011

 № 104 Избиране на Временно изпълняващ злъжността кмет на община Севлиево"

 № 103 Даване на разрешение на Кмета на община Севлиево да издаде Запис на заповед за стойността на авансовото плащане по изпълнението на проект "Изграждане на парк за отдих, спорт и развлечение "Казармите" гр.Севлиево", съгласно договор № BG 161 PO 001/1.4-05/2009/014 за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР

 № 102 Приемане на "Наредба за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета във временните приюти в гр.Севлиево и с.Душево

 № 101 Избиране на временно изпълняващи длъжността "Кмет на кметство" за кметства в община Севлиево

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi