Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ №2 от 22.11.2011

 № 015 Избор на постоянна комисия по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 № 014 Избиране членовете и председателите на постоянните комисии в ОбС

 № 013 Определяне броя, наименованията и числеността на постоянните комисии в ОбС

 № 012 Избор на временна комисия за изготвяне на проект за нов "Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общнската администрация в община Севлиево"

 № 011 Определяне на месечното възнаграждение на председателя на ОбС Севлиево

 № 010 Определяне на индвидуалната основна месечна работна заплата на кмета на община Севлиево, считано от 07.11.2011г.

 № 009 Определяне пълномощията на кметските наместници в община Севлиево

 № 008Определяне на индивидуалните основни месечни работни заплати на кметовете на кметства в община Севлиево, считано от 07.11.2011г.

 № 007 Одобряване общата численост и структура на Общинска администрация Севлиево

 № 006 Опрощаване на задължение

 № 005 Изменение и допълнение на решение № 103 от 28.09.2011г. на ОбС Севлиево

 № 004 Определяне на представител на ОбС9Севлиево в Областния съвет за развитие в област Габрово

 № 003 Правилник за организацията и дейността на обС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi