Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ №4 от 27.04.2011

 № 048 Удостояване с отличие "Почетен гражданин на град Севлиево" художника Илия Пейков

 № 047 Приемане на отчети за осъществените дейности през 2010г. и отчети за изразходената държавна субсидия през 2010г. от читалищата на територията на община Севлиево

 № 046 Приемане на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в община Севлиево

 № 045 Създаване на Комплекс за предоставяне на социални услуги, обединяващ услугите: Център за обществена подкрепа, Наблюдавано жилище 1, Наблюдавано жилище 2 и Дневен център за деца и младежи с увреждания

 № 044 Актуализация на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево в периода 2011-2015 година

 № 043 Определяне начина на гласуване в Общото събрание на Професионален футболен клуб "Видима-Раковски" АД гр.Севлиево

 № 042 Определяне начина на гласуване в Общото събрание на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр.Габрово

 № 041 Даване съгласие за учредяване право на строеж

 № 040 Учредяване право на ползване върху земеделска земя за устройване на постоянен пчелин

 № 039 Съгласие за предоставяне на общински пасища и мери за ползване от земеделски стопани

 № 038 Отдаване под наем на язовири - публична общинска собственост

 № 037 Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс за язовир - публична общинска собственост в землището на с.Горна Росица

 № 036 Одобряване на пазарна оценка и определяне начална тръжна цена за продажба на недвижим имот в с.Горна Росица

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi