Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ №5 от 07.02.2012





 № 061 ПРЕИМЕНУВАНЕ НА УЛ.”БАЙКАЛ” В СЕЛО ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ, ОБЩИНА СЕВЛИЕВО С НОВО ИМЕ „ДЖЕЛАЛ АДЖЪ”

 № 060 ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА „МОБИЛНА БАЗОВА СТАНЦИЯ” № 3728 НА „ГЛОБУЛ” В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПИ 192018, МЕСТНОСТ „ЧЕРЕШАТА” ПРЕЗ ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПИ 0.260, 0.261, 0.265, 0.147, 0.292, 0.270, 0.242 И 193.1 – ПАСИЩЕ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГРАДИЩЕ, ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 № 059 ИЗМЕНЕНИЕ НАЧИНА НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА „РОСИЦА” ЕООД ГР.СЕВЛИЕВО, ЕИК 107522678 И ИЗБИРАНЕ НА УПРАВИТЕЛ

 № 058 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 № 057 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 № 056 СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

 № 055 ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 № 054 ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ, НАПРАВЕНО ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ:”ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА ОТДИХ, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ „КАЗАРМИТЕ” ГРАД СЕВЛИЕВО

 № 053 ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ЗА МОСТОВО ФИНАНСИРАНЕ, НАПРАВЕНО ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ:”ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА ОТДИХ, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ „КАЗАРМИТЕ” ГРАД СЕВЛИЕВО

 № 052 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2011 ГОДИНА И ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 № 051 ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2012 ГОДИНА





« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi