Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ №2 от 22.02.2011

 № 020 Участие на община Севлиево в Програма "Бъди шампион" за изграждане на "Мини игрище за футбол", съвместно с Българския футболен съюз

 № 019 Допълнение на решение № 072 от 26.05.2010г. на ОбС Севлиево

 № 018 Отдаване под наем на част от УПИ І 69,70,71,72,73,74,76,77, кв.1 по ПУП на обект Мотополигон, масив 112 в землището на с.Горна Росица, община Севлиево

 № 017 Съгласие за предоставяне на общински пасища и мери за ползване от земеделски стопани

 № 016 Отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, находящ се в с.Млечево, община Севлиево

 № 015 Одобряване на пазарна оценка и определяне на начална тръжна цена за продажба на недвижим имот в гр.Севлиево

 № 014 Допълнение и изменение на решение № 001 от 25.01.2011г. на ОбС Севлиево

 № 013 Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община Севлиево

 № 012 Отчет за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Севлиево

 № 011 Отчет за изпълнението на Комплексната програма за управление качеството на атмосферния въздух в община Севлиево

 № 010 Съгласуване на Стратегически план за периода 2011-2013 година и Годишен план за 2011 г. за дейността по вътрешен одит

 № 009 Годишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по БЮДЖЕТ 2010 година и приемане на БЮДЖЕТ 2011 година на община Севлиево

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi