Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

28.11.2023

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ИЗБРА ДВАМА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ИЗБРА ДВАМА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ
С тайно гласуване по време на днешната сесия, общинските съветници избраха двама зам.-председатели. Това са Тодор Ганчев и Ердоан Узунов, които при необходимост ще заместват председателя на Общинския съвет д-р Явор Памукчиев. Днес бяха ситуирани и постоянните комисии към Общинския съвет в Севлиево, които ще се състоят от по 5 члена. Бяха избрани и председателите им.
 
На постоянната комисия “Бюджет, финанси и стопанска дейност” - Здравка Лалева, на “Екология и рационално използване на природните ресурси” - Атанас Атанасов, д-р Сюзан Садъкова - Томева беше избрана за председател на постоянната комисия “Здравеопазване и социални дейности”, Митьо Митов - на “Земеделие и гори”, Исмаил Хаджихасан - на “Младежки дейности, спорт и туризъм”. Постоянната комисия “Образование, култура и вероизповедания” ще се председателства от Соня Гъркова, а “Общинска собственост и териториално и селищно устройство” - от инж. Павлин Ганчев.
Председател на “Сигурност, обществен ред и организация на движението” е Ердоан Узунов, а на “Приватизация и следприватизационен контрол” - Георги Георгиев. Беше избрана и постоянна комисия при Общинския съвет за проверка на декларациите и установяване на несъвместимост по Закона за противодействие на корупцията, чийто председател е адв. Недко Георгиев.
Пълен списък на комисиите и членовете - в прикачения файл:

   Дата на качване: 28.11.2023

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi