Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

13.09.2023

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИВ изпълнение на задълженията ми по чл. 91, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 2378-МИ/12.09.2023 г. на Централната избирателна комисия относно провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на секционните избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., насрочвам консултации за състав на секционните избирателни комисии на 19 септември (вторник) 2023 г. от 11,00 ч. в зала № 200 на Община Севлиево.

 

     При консултациите участващите партии и коалиции представят:

1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

            - имената и ЕГН на предложените лица;

            - длъжността в комисията, за която се предлагат;

            - образование, специалност;

            - телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1.

 

            Съгласно Изборния кодекс горепосочените документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Централната избирателна комисия.

 

           

Д-Р ИВАН ИВАНОВ

Кмет на Община Севлиево


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi