Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление
Х ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ „СЕМЕ БЪЛГАРСКО” гр. Севлиево, парк „Казармите” - 27 и 28 април 2024

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

25.05.2023

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ПО ПРОЕКТ „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СЕВЛИЕВО, КЪМ ОД НА МВР - ГАБРОВО И МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. „МИТКО ПАЛАУЗОВ“ БЛ.4, ГР. СЕВЛИЕВО“

Община Севлиево стартира дейностите по изпълнението на Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление - Севлиево, към ОД на МВР - Габрово и многофамилна жилищна сграда в ж.к. „Митко Палаузов“ бл.4, гр. Севлиево“, по договор № BG16RFOP001-2.003-0066-C01 финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пресконференцията ще се състои на 29 май 2023 г. от 11.00 часа в зала 200 на Община Севлиево. В същия ден от 11:30 часа пред сградата на Районно управление - Севлиево ще бъде поставено началото на строителните дейности.

Реализацията на проектното предложение ще допринесе за подобряване на жизнената среда на 93 домакинства на многофамилната жилищна сграда, осигуряване на условия на работна среда в административната сграда в съответствие с критериите за устойчиво развитие и ще подобри експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

В съответствие с хоризонталните политики на ЕС, проекта ще допринесе до изпълнение на политиките на местно и национално ниво в областта на рационално използване на енергийните ресурси и опазване на околната среда.

Общата стойност на проекта е: 1 493 189.11 лв., от които 1 269 210.75 лв. еропейско и 223 978.36 лв. национално съфинансиране.


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi