Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление
Х ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ „СЕМЕ БЪЛГАРСКО” гр. Севлиево, парк „Казармите” - 27 и 28 април 2024

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

23.01.2023

Общинският съвет заседава във вторник по 28 предложения на кмета д-р Иван ИвановОбщинският съвет заседава във вторник по 28 предложения на кмета д-р Иван Иванов
Приемане на програмата за енергийна ефективност на Община Севлиево, на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост и списъкът на общинските жилища, съобразно тяхното предназначение през 2023 г. са сред точките в дневния ред на утрешната сесия на Общинския съвет в Севлиево.
 
Ще бъдат подложени на гласуване още годишните календарни планове на спортно-туристическите и на културните изяви в община Севлиево за 2023 г., програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета (2023-2025 г.) и предоставянето на финансова помощ на лицензираните спортни клубове на територията на община Севлиево.
 
Ще се търси съгласието на Общинския съвет за кандидатстване на Община Севлиево с проект за Дом за стари хора в село Добромирка по процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора”, а също и за кандидатстване с проект по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление по Национален план за възстановяване и устойчивост. Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Севлиево също ще бъде сред точкте в дневния ред.
 
Общинските съветници ще трябва да решат също дали да се даде съгласие за предоставяне на управлението на ВиК системи и съоръжения, въведени в експлоатация след изготвяне на Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите ВиК системи и съоръжения между държавата и община Севлиево, Закона за водите, а също и за сключване на нови договори за отдаване под наем на леки и товарни автомобили, на машини и съоръжения, на специални автомобили, на колесни трактори, и на недвижими имоти, собственост на „БЯЛА“ ЕООД, ЕИК 817022393, с „В и К“ ООД, ЕИК 817040128, за срок от 1 година.
 
Сред предложенията е и с част от натрупаните средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците да се купи многофункционална машина за почистване на улици и паркове, а също и отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост на „Медицински център -1- Севлиево“ ЕООД - гр. Севлиево („ДКЦ -1- СЕВЛИЕВО“ ЕООД).

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi