Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

13.07.2021

ЗАЯВКИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА КАРАНТИНА, ОТ ВЪЗРАСТНИ ХОРА, КОИТО СА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ПРИЕМАТ 

ЗАЯВКИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА КАРАНТИНА, ОТ ВЪЗРАСТНИ ХОРА, КОИТО СА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ПРИЕМАТ НА ТЕЛЕФОН 0879 258 424

 

Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите) до дома на потребителя, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите) може да заявите отново на телефон 0879 258 424, като услугите могат да се ползват от 21.07.2021 г.

          Пазаруването, което Община Севлиево предлагаше като услуга доскоро по проект се продължава считано от 21 юли по изпълнявания проект №BG05M9OP001-6.002-158-C01 „Патронажна грижа + в община Севлиево” и е със срок за изпълнение на дейностите до 21.07.2022 г.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи (здравно- социални услуги до 2 часа на ден и пазаруване, заплащане на битови сметки и/или заявяване на административни услуги) за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и да се подкрепи адаптирането на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. Дейностите са обединени в две направления: Предоставяне на услугата „Патронажна грижа“ и Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Право да заявяват пазаруване, заплащане на битови сметки или извършване на административни услуги имат хора от града и селата, които са:

  • хора с увреждания;
  • възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.;
  • други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Услугата по пазаруване на хранителни стоки, лекарства и други от първа необходимост ще се осъществява от работници, доставки при спазване на противоепидемичните мерки и представяне на служебна карта, която удостоверя дейността.

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта за всички дейности по двете направления възлиза на 844 321,01 лв., 100 % от които са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд.


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi