Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

13.11.2020

ЧЕТИРИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА МИНАВАТ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕЧЕТИРИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА МИНАВАТ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Във връзка със заповед на министъра на образованието и науката от 11 ноември т.г., с която се дава право на директорите на училища да отправят аргументирано предложениe за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за определен период при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО, ако в училището са създадени условия за това и след направени анкетни проучвания сред родители на ученици и проведени педагогически съвети, четири училища от област Габрово отправиха своите предложения за преминаване към обучение в електронна среда. 

Това са Национална Априловска гимназия (от VIII до XII клас), Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ (V до XII клас), Професионална гимназия по туризъм „Петко Семов“ (от VIII до XII клас) и Средно училище „П. Р. Славейков“ – Трявна (V до XII клас).

Към мотивите на всички директори се посочва и големият брой пътуващи ученици. Във връзка с това Областният кризисен щаб за превенция разпространението на коронавирус COVID-19 в област Габрово проведе днес онлайн заседание, по време на което бяха представени всички доклади, постъпили към областния управител на Габрово. След обсъждането им и на основание заповед на министъра на образованието и науката № РД09-3172 от 12 ноември т. г. Щабът прие решения, с които се подкрепиха направените предложения от директорите на гореспоменатите училища, а именно учениците от посочените класове да преминат към обучение от разстояние в електронна среда, считано от 16 до 27 ноември, включително.

Обучението за учениците от 5 до 12 клас в Средно училище "Васил Левски" и 8 - 12 клас на професионалните гимназии в Севлиево "Марин Попов", "Ген. Иван Бъчваров" и ПГМАТ в Градница ще започнат присъствено обучение в понеделник - 16 ноември 2020 г. Областния щаб възложи на директорите да извършват ежедневен мониторинг и анализ на ситуацията в поверените им училища и съгласно делегираните им им правомощия със заповед на министъра на образованието и науката от 11 ноември 2020 г. да организират за определен период преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за определени класове, след обсъждане с родителите, съгласуване с обществените съвети и решение на педагогическите колективи. 

Със заповедите можете да се запознаете в прикачените файлове!  Дата на качване: 13.11.2020

  Дата на качване: 13.11.2020

  Дата на качване: 13.11.2020

  Дата на качване: 13.11.2020

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi