Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

27.04.2020

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОТВАРЯ ПАРК „КАЗАРМИТЕ“ И ПАРК „ЧЕРНИЧКИТЕ“ САМО ЗА РАЗХОДКА ПРИ ОПРЕДЕЛЕН МАРШРУТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОТВАРЯ ПАРК „КАЗАРМИТЕ“ И ПАРК „ЧЕРНИЧКИТЕ“ САМО ЗА РАЗХОДКА ПРИ ОПРЕДЕЛЕН МАРШРУТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ

 

На заседание на Общинският кризисен щаб, проведено на 27.04.2020 г., бе разгледана заповед №РД-01-239 от 26.04.2020 г.  на министъра на здравеопазването, която допуска посещения на градски паркове и градини в определен часови диапазон на граждани при стриктно спазване на определените в заповедта противоепидемични мерки. 

Съгласно Заповедта на министъра, посещенията на градски паркове и градини се позволява при задължително носене на предпазни маски, спазване на дистанция от 2,5 м. спрямо други семейства, влизане и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта пунктове. Задължително е използване на обозначените маршрути за разходка и е строго забранена употребата на алкохол. С цел избягване на докосване на повърхности, се забранява сядането на пейки и тревни площи, а детските площадки и съоръжения остават затворени.

Деца до 12 години е задължително да бъдат с техни родители или членове на семействата им, но не повече от двама възрастни. За собствениците на кучета остава ограничението от не повече от един човек.

Кметът д-р Иванов предложи да се разреши ползването на двата парка „Казармите“ и „Черничките“ при определен маршрут и организация на движението в парковите пространства от 9:30 до 18:30 часа. В парк „Казармите“ да се допуска и разходка на кучета в интервала от 18:30 до 20:30 часа. Мерките влязоха в сила със Заповед №0311 на кмета на Община Севлиево.

Общинският кризисен щаб прие предложението и възложи на кмета да издаде заповед, с която да се позволи използване на парковете от гражданите от 29.04.2020 г., след създаване на необходимата организация за движение и контрол от страна на Общински инспекторат, Районно управление – Севлиево и доброволци. За останалите паркови пространства, градини и площадки с детски и спортни съоръжения остава в сила забраната за тяхното ползване.

По време на заседанието щабът обсъди взе решение и за отмяна на заповед №0239 от 20.03.2020 г. на кмета на община Севлиево, с която бе въведен вечерен час за малолетни и непълнолетни лица. Специалният режим отпада, считано от 28.04.2020 г.

Остава в сила заповед №0290 от 14.04.2020 г.  на кмета на община Севлиево за непровеждане на петъчен пазар до второ нареждане. Обектите на кооперативния пазар ще продължат своята работа в ежедневния си режим, съгласно заповедта от 13 март 2020 г.

 

  12805_bg_0311от24.04.2020 Дата на качване: 27.04.2020

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi