Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

23.04.2020

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО РАЗШИРЯВА ОБХВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА, ЗА ДА ИМ ПОМОГНЕ В ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО РАЗШИРЯВА ОБХВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА, ЗА ДА ИМ ПОМОГНЕ В ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА

Общината обяви конкурс за подбор на персонал

 

Община Севлиево подписа Допълнително споразумение към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. Анексът, сключен с Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, е на стойност 160 500,00 лева.

Основната цел е да се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда за ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени най-застрашените групи. 

Община Севлиево осигурява доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, закупени със средства на потребителите, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите). Дейностите предвиждат да обхванат 100 лица от следните целеви групи: възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания; възрастни в риск (в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами. 

Безвъзмездната финансова помощ за дейностите по процедура BG05M9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” е в размер на 160 500,00 лева, като размерът на европейското финансиране е 136 425,00 лева (85%), а размерът на националното съфинансиране - 24 075,00 лева (15%).

Дейностите ще се изпълняват чрез новонает персонал съобразно всички препоръки за защита от предаване на коронавирус и служебна карта, която удостоверява дейността. В тази връзка Община Севлиево обяви конкурс за прием на документи за подбор на персонал за справяне с последиците от коронавирус. Те ще бъдат подсигурени с лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати. Отворените позиции са: една за организатор дейности, 10 за социален асистент и една за шофьор. 

Повече за изискванията към кандидатите, документите за участие в конкурса и сроковете, вижте тук

 

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi