Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Упражняване на авторски надзор по време на СМР при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево – по две обособени позиции:Обособена позиция № 1: Уличен водопровод по ул.”Росица“ от о.т.907 до о.т.735 с дължина 90 м; Уличен водопровод по ул.”Росица“ от о.т.735 до връзка със същ. водопровод Ф160 с дължина 75,0 м; Уличен водопровод по ул.”Стара планина“ от о.т.1032 до о.т.236а с дължина 231м; Уличен водопровод по ул.”Цар Симеон Велики“ от о.т.264а до о.т.244 с дължина 225 м;  и

Обособена позиция № 2: Уличен водопровод по ул.”Александър Стамболийски“ от о.т.236а до о.т.250а с дължина 88 м; Уличен водопровод по ул.”Александър Стамболийски“ от о.т.845 до о.т.842 с дължина 124 м; Уличен водопровод по ул.”Опълченска“ от о.т.645 до о.т.641 с дължина 78 м; Уличен водопровод по ул.”Опълченска“ от о.т.890а до о.т.750 с дължина 110 м; Уличен водопровод по ул.”Опълченска“ и ул.“Марин Попов“ от о.т.648 до о.т.841 с дължина 712 м.

Поръчката е публикувана в РОП на АОП: 00189-2020-0009
Създадена на дата: 06.03.2020 г.

http://www.sevlievo.bg/bg/article/4122/avtorski-nadzor-smr-vodoprovod.html Обявление за приключване на договор - ОП-11/13.04.2020 г. Дата на качване: 08.10.2021

 Обявление за приключване на договор - ОП-12/13.04.2020 г. Дата на качване: 23.11.2020

 Договор ОП-12 от 13.04.2020г. Дата на качване: 29.04.2020

 Договор ОП-11 от 13.04.2020г. Дата на качване: 29.04.2020

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 29.04.2020

 Решение Дата на качване: 06.03.2020

 Техническа спецификация Дата на качване: 06.03.2020

 Образци Дата на качване: 06.03.2020

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi