Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Основен ремонт сгради общинска собственост по 6 /шест/ обособени позиции:
Обособена позиция №1: Основен ремонт кметство с. Богатово, общ. Севлиево.

Обособена позиция №2: Основен ремонт кметство с. Дамяново, общ. Севлиево.

Обособена позиция №3: Подмяна на дограма на ОУ " Св. Солунски братя" с. Крамолин, общ. Севлиево.

Обособена позиция №4: Основен ремонт сграда на Пенсионерски клуб с. Буря, общ. Севлиево.

Обособена позиция №5: Основен ремонт на спортна зала "Дан Колов", гр. Севлиево.

Обособена позиция №6: Основен ремонт сграда на стадион в гр. Севлиево.

Поръчката е публикувана в РОП на АОП: 00189-2020-0008.

Дата на създаване: 24.02.2020г. Обявление за приключил Договор ОП-26 от 17.06.2020г. Дата на качване: 14.08.2020

 Обявление за приключил договор ОП-31/24.06.2020 г. Дата на качване: 10.08.2020

 Обявление за приключил договор ОП-30/24.06.2020 г. Дата на качване: 10.08.2020

 Обявление за приключил договор ОП-28/22.06.2020 г. Дата на качване: 10.08.2020

 Обявление за приключил договор ОП-27/17.06.2020 г. Дата на качване: 10.08.2020

 Договор ОП-31 Дата на качване: 09.07.2020

 Договор ОП-30 Дата на качване: 09.07.2020

 Договор ОП-28 Дата на качване: 09.07.2020

 Договор ОП-27 Дата на качване: 09.07.2020

 Договор ОП-26 Дата на качване: 09.07.2020

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 09.07.2020

 Обявление Дата на качване: 02.06.2020

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 28.05.2020

 Протокол №4 Дата на качване: 28.05.2020

 Протокол №3 Дата на качване: 28.05.2020

 Протокол №2 Дата на качване: 28.05.2020

 Решение Дата на качване: 14.05.2020

 Съобщение Дата на качване: 12.05.2020

 Протокол № 1 Дата на качване: 26.03.2020

 Разяснение Дата на качване: 10.03.2020

 Разяснение Дата на качване: 28.02.2020

 Разяснение Дата на качване: 28.02.2020

 Решение Дата на качване: 24.02.2020

 Обявление Дата на качване: 24.02.2020

 Документация Дата на качване: 24.02.2020

 Образци Дата на качване: 24.02.2020

 Техническа спецификация Дата на качване: 24.02.2020

 Спецификация дограма Дата на качване: 24.02.2020

 КСС Дата на качване: 24.02.2020

« назад


Достъп за глухи лица
Заседание на Общински съвет
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi