Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Севлиево"Обществената поръчка е с предмет "Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Севлиево". Предвижда се договорът с определения изпълнител да бъде сключен за срок от 24 мсеца или до изчерпване на определения финансов ресурс. Срокът за изпълнение започва да тече от момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Основните дейности включват превантивно поддържане, което основно се състои в изкърпване на уличните асфалтови настилки. При наличие на допълнителни финансови средства се извършва и частично преасфалтиране на участъци от улици или цели улици машинно, повдигане и укрепване на РШ и ДШ, както и направа на трошенокаменна или с фрезован материал настилки на някои улици без настилка. Елементите на техническата инфраструктура: настилки, тротоари, отводнителни съоръжения, са силно амортизирани и е отговаря на съвременните изискания за сигурност и комфорт

Поръчката е публикувана под №: 00189-2020-0003

Създадена на дата 28.01.2020 г Обявление за приключване на договор Дата на качване: 03.08.2022

 Договор ОП-29 от 22.06.2020г. Дата на качване: 01.07.2020

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 01.07.2020

 Решение Дата на качване: 18.05.2020

 Протокол №3 Дата на качване: 18.05.2020

 Протокол №2 Дата на качване: 18.05.2020

 Протокол №1 Дата на качване: 18.05.2020

 Съобщение Дата на качване: 23.04.2020

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 28.01.2020

 Обявление Дата на качване: 28.01.2020

 Документация Дата на качване: 28.01.2020

 Техническа спецификация Дата на качване: 28.01.2020

 Образци Дата на качване: 28.01.2020

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi