Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево – по две обособени позиции:Инвестиционният проект за обект: Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево – по две обособени позиции”, в часта си от етапа, предвиден за изпълнение през 2020 година, включва реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове и прилежащите им сградни водопроводни отклонения (СВО) в централната градска част на Севлиево, групирани в две обособени позиции, както следва:

  • Улични водопроводи, групирани в обособена позиция № 1 с обща дължина 617.00  м’, които е предвидено да бъдат изпълнени от HDPE-тръби с PN10, SDR 11, PE 100 (съгл. БДС ЕN 12201-2:2011+A1:2013 - полиетилен висока плътност, устойчив на разпространение на пукнатини);
  • Улични водопроводи, групирани в обособена позиция № 2 с обща дължина 1 112.00 м’, които е предвидено да бъдат изпълнени от HDPE-тръби с PN10, SDR 11, PE 100 (съгл. БДС ЕN 12201-2:2011+A1:2013 - полиетилен висока плътност, устойчив на разпространение на пукнатини); 

https://dox.abv.bg/download?id=1f5108216b# - линк към Работен проект

Поръчката е публикувана в РОП под номер: 00189-2020-0002

Създадена на дата 17.01.2020г. Решение за прекратяване Дата на качване: 30.01.2020

 Oбявлението за възложена поръчка Дата на качване: 11.02.2019

 Разяснение Дата на качване: 17.01.2019

 Решение Дата на качване: 17.01.2020

 Обявление Дата на качване: 17.01.2020

 Документация Дата на качване: 17.01.2020

 Техническа спецификация Дата на качване: 17.01.2020

 Образци Дата на качване: 17.01.2020

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi