Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


”Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на обект: Ремонтно възстановителни работи в сграда на Дом за деца лишени от родителски грижи ”Велика и Георги Ченчеви” гр. Севлиево с цел пребазиране на ”Дом за стари хора” с. Стоките”Предмет на обществената поръчка е инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки, осигуряващи енергийна ефективност и конструктивно възстановяване на сградата, привеждането и в удобен за експлоатиране и покриваща нуждите на ДСХ – с.Стоките.

Създадена на дата 01.10.2019г.

Публикувана в РОП на АОП под уникален номер: 00189-2019-0031 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 28.10.2019

 Решение за прекратяване Дата на качване: 22.10.2019

 Решение Дата на качване: 01.10.2019

 Обявление Дата на качване: 01.10.2019

 Документация Дата на качване: 01.10.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 01.10.2019

 Методика Дата на качване: 01.10.2019

 Образци Дата на качване: 01.10.2019

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi