Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево”Предмет на настоящата процедура е извършване на СМР за изпълнение на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от “ПРСР 2014-2020“.

 Линк за сваляне на Технически проект- https://dox.abv.bg/download?id=d9a0e314e1#

Процедурата е публикувана в РОП: 00189-2019-0025

Създадена е на дата 29.08.2019 г. Обявление за приключване на договор Дата на качване: 11.03.2022

 Обявление за изменение Дата на качване: 07.01.2022

 Допълнително споразумение № 2 към ОП-58 Дата на качване: 07.01.2022

 Обявление за изменение Дата на качване: 17.12.2020

 Допълнително споразумение от 07.12.20 г. към ОП-58 от 2019 г. Дата на качване: 17.12.2020

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 03.01.2020

 Договор ОП-58 Дата на качване: 03.01.2020

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 29.11.2019

 Протокол № 4 Дата на качване: 29.11.2019

 Протокол № 3 Дата на качване: 29.11.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 29.11.2019

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 12.11.2019

 Протокол №1 Дата на качване: 30.09.2019

 Решение Дата на качване: 29.08.2019

 Обявление Дата на качване: 29.08.2019

 Документация Дата на качване: 29.08.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 29.08.2019

 Методика Дата на качване: 29.08.2019

 Приложение 9.1 Дата на качване: 29.08.2019

 Проект на договор Дата на качване: 29.08.2019

 Образци Дата на качване: 29.08.2019

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi