Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№9 от 20.08.2019г.„Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Свелиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“Обществена поръчка, изпълнима при условията описани в Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява с предмет" Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: "Рехабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево"

Поръчката е с № 9091591 Приключил договор Дата на качване: 11.03.2022

 Договор ОП-40 Дата на качване: 14.10.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 18.09.2019

 Обява за удължаване на първоначален срок Дата на качване: 03.09.2019

 Приложение №3 - Проект на договор Дата на качване: 20.08.2019

 Образци Дата на качване: 20.08.2019

 Методика Дата на качване: 20.08.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 20.08.2019

 Информация за публикуване в профил на купувача Дата на качване: 20.08.2019

 Обява Дата на качване: 20.08.2019

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi