Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево” за линиите: Севлиево – Кормянско, Севлиево – Млечево, Севлиево – Столът, Севлиево – Душевски колиби, Севлиево – Крушево – Младен - Добромирка, Севлиево – Кръвеник, Севлиево – Петко Славейков, Севлиево – Ряховците, Севлиево – Ряховците – Петко Славейков /обиколен/, Севлиево – Крамолин, Севлиево – Бериево, Севлиево – Чолпана, Севлиево – Лозята, Севлиево - Функата, Севлиево – Габрово /директен/, Севлиево – Габрово /обиколен/, Велико Търново – Севлиево, Севлиево – Троян, Севлиево – Априлци, Севлиево – Левски, Севлиево – Горско Косово, Пловдив – Севлиево, Варна – Севлиево, София – Севлиево, Русе – Севлиево и Свищов – Севлиево“, по тринадесет обособени позицииПредмет на ОП е възлагане на обществен превозна пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево за линиите: Севлиево-Кормянско, Севлиево-Млечево, Севлиево-Столът, Севлиево-Душевски колиби, Севлиево-Крушево-Младен-Добромирка, Севлиево-Кръвеник, Севлиево-Петко Славейков, Севлиево-Ряховците, Севлиево-Ряховците-Петко Славейков /обиколен/, Севлиево-Крамолин, Севлиево-Бериево, Севлиево-Чолпана, Севлиево-Лозята, Севлиево-Функата, Севлиево-Габрово /директен/, Севлиево-Габрово /обиколен/, Велико Търново-Севлиево, Севлиево-Троян, Севлиево-Априлци, Севлиево-Левски, Севлиево-Горско-Косово, Пловдив-Севлиево, Варна-Севлиево, София-Севлиево, Русе-Севлиево и Свищов-Севлиево.

Правно основание: чл. 18, ал. 1 т. 1 от ЗОП

Номер на поръчката в РОП: 00189-2019-0020

Създадена на 15.08.2019г. Отчет 2023 Дата на качване: 19.03.2024

 Обявление приключил договор ОП - 51 Дата на качване: 25.01.2024

 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Дата на качване: 14.07.2023

 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Дата на качване: 13.07.2023

 Отчет 2022 Дата на качване: 29.03.2023

 Отчет 2021 Дата на качване: 28.03.2022

 Отчет 2020 Дата на качване: 26.03.2021

 Обявление за приключване на договор ОП -56 Дата на качване: 29.04.2022

 Обявление за приключил Договор ОП-57 Дата на качване: 28.05.2021

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 02.01.2020

 Договор ОП-57 Дата на качване: 02.01.2020

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 02.01.2020

 Договор ОП-56 Дата на качване: 02.01.2020

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 23.12.2019

 Договор ОП-53 Дата на качване: 23.12.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 23.12.2019

 Договор ОП-52 Дата на качване: 23.12.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 20.12.2019

 Договор ОП-51 Дата на качване: 20.12.2019

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 14.11.2019

 Решение за прекратяване Дата на качване: 14.11.2019

 Доклад Дата на качване: 14.11.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 14.11.2019

 Протокол №1 Дата на качване: 14.11.2019

 Съобщение за отваряне на ценови предложения Дата на качване: 07.11.2019

 Съобщение за отваряне на офери Дата на качване: 20.09.2019

 Образци Дата на качване: 15.08.2019

 Документация Дата на качване: 15.08.2019

 Методика Дата на качване: 15.08.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 15.08.2019

 Обявление Дата на качване: 15.08.2019

 Решение Дата на качване: 15.08.2019

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi