Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"ОСНОВЕН РЕМОНТ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ" по 5 /пет/ обособени позиции: Обособена позиция №2 "Ремонт на детска площадка и озеленяване на градски парк в гр. Севлиево"Процедура на пряко договаряне с определени лица с предмет: "ОСНОЕН РЕМОНТ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ" по 5 /пет/ обособени позиции: Обособена позиция №2: Ремонт на детска площадка и озеленяване на градски парк в гр Севлиево" се открива на осн. чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП без никаква промяна в първоначално обявените условия от Възложителя.

Създдена на дата: 24.07. 2019 г.

Процедурата е публикуна с уникален номер в РОП 00189-2019-0019 Обявление за приключване на договор за ОП-36 Дата на качване: 21.11.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 21.08.2019

 Договор ОП-36 Дата на качване: 21.08.2019

 Решение Дата на качване: 06.08.2019

 Доклад Дата на качване: 06.08.2019

 Протокол Дата на качване: 06.08.2019

 Схема Дата на качване: 24.07.2019

 Образци Дата на качване: 24.07.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 24.07.2019

 Покана Дата на качване: 24.07.2019

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 24.07.2019

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi