Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Доставка на необходимото оборудване за инсталацията за компостиране в гр. Дряново”Финансирането на поръчката се осъществява по Административен дговор № Д-34-52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2014-20120 г." съфинансиранат Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007 Завършване на проект "Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъци в един от регионите за управление на отпадъци в България, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура - система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци.

Публикувана с уникален номер в РОП: 00189-2019-0018

Създадена на 17.07.2019 г. Обявление за приключен договор Дата на качване: 06.02.2020

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 02.09.2019

 Договор ОП-32 Дата на качване: 02.09.2019

 Решение Дата на качване: 26.07.2019

 Доклад Дата на качване: 26.07.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 26.07.2019

 Покана Дата на качване: 17.07.2019

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 17.07.2019

 Образци Дата на качване: 17.07.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 17.07.2019

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi