Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг: проектиране и ремонт на улици в град Севлиево“.Предмет на настоящата обществена поръчка за сключване на договор обхваща следните дейности:

- дейност №1: Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите на фаза работен проект;

- дейност  № 2:  Изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в България;

Поръчката е публикувана с уникален номер в РОП 

  00189-2019-0008

Създадена на дата 28.02.2019г.  Обявление за приключване на договор Дата на качване: 19.05.2022

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 28.06.2019

 Договор ОП-23 Дата на качване: 28.06.2019

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 04.06.2019

 Протокол №4 Дата на качване: 04.06.2019

 Протокол №3 Дата на качване: 04.06.2019

 Протокол №2 Дата на качване: 04.06.2019

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 22.05.2019

 ПРОТОКОЛ №1 Дата на качване: 07.05.2019

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 28.02.2019

 Обявление за поръчка Дата на качване: 28.02.2019

 Документация Дата на качване: 28.02.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 28.02.2019

 Образци Дата на качване: 28.02.2019

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi