Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Инженеринг: проектиране и ремонт на улици в град СевлиевоЦелта на ремонтните работи е да се извърши реконструкция на уличните настилки, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни води.

Работите следва да бъдат извършени въз основа на одобрените инвестиционни проекти, ведно с количествените сметки към него, издаденото разрешение за строеж и изискванията на настоящата техническа спецификация.

 уникален номер в РОП 00189-2019-0002

създадена на дата 06.02.2019г.


 Обявление за приключване на договор Дата на качване: 10.02.2022

 Обявление за възложена поръчка ОП-48 Дата на качване: 22.11.2019

 Договор ОП-48 Дата на качване: 22.11.2019

 Решение Дата на качване: 07.05.2019

 Доклад Дата на качване: 07.05.2019

 Протокол № 3 Дата на качване: 07.05.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 07.05.2019

 Съобщение за отваряне на ценови предложения Дата на качване: 19.04.2019

 Протокол 1 Дата на качване: 09.04.2019

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 06.02.2019

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 06.02.2019

 Документация Дата на качване: 06.02.2019

 Образци Дата на качване: 06.02.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 06.02.2019

 Методика за оценка Дата на качване: 06.02.2019

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi