Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№5 от 04.04.2018г. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на проектните строителни и монтажни работи на строежПокана във връзка с изпълняване на обществена поръчка: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на проектните строителни и монтажни работи на строеж:

Обект:

Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопровододен клон за питейна вода

 

 

 

 

Подобект:

Довеждащ водопровод от изравнител 4000м3 на ВЕЦ "Видима" над гр. Априлци до ПСПВ "Стоките"

 

 

 

 

Участък 3:

ВОДОПРОВОД от т. 293 до т. 521  (с L =5229,42 м’)

Участък 4:

ВОДОПРОВОД от т. 521 до т. 436, от т. 441 до т. 583, от т. 638 до т. 483

(с L = 4153,33 м')

  Договор Дата на качване: 16.04.2018

 Протокол Дата на качване: 12.04.2018

 Покана Дата на качване: 04.04.2018

 Условна оферта Дата на качване: 04.04.2018

 Проект на договор Дата на качване: 04.04.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 04.04.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi